Перелік та вартість програмних продуктів
Ви можете завантажити прайс або ж скористатись пошуком

BAS Ліцензія на сервер

Що собою є продукт
«BAS Ліцензія на сервер»
Сервер BAS - це програма, яка працює в клієнт-серверному режимі з базами даних BAS під керуванням СУБД, наприклад, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, Oracle Database і т.д. Застосування BAS сервера дозволяє підвищити надійність збереження даних, спрощує процес налаштування і адаптації програми до потреб підприємства, яке використовує дане програмне забезпечення. При одночасній роботі в одній базі даних BAS більше 10 користувачів, рекомендується використовувати клієнт-серверний режим роботи BAS (SQL).
BAS Ліцензія на сервер є трьох версій: МІНІ, 32 та 64.
Платформа BAF (Business Automation Framework) підтримує два варіанти роботи: файловий і клієнт-серверний. І в тому, і в іншому варіанті всі прикладні рішення працюють повністю ідентично.

1. Файловий варіант роботи, в основному, призначений для персонального використання, а клієнт-серверний варіант - для використання в робочих групах.
Файловий варіант роботи з інформаційною базою розрахований на персональну роботу одного користувача або роботу невеликої кількості користувачів в локальній мережі. У цьому варіанті всі дані інформаційної бази розташовуються в одному файлі.
Такий варіант роботи забезпечує легкість установки і експлуатації системи. При цьому для роботи з інформаційною базою не потрібні додаткове програмне забезпечення, досить мати операційну систему і BAS.
Файловий варіант роботи забезпечує цілісність інформаційної бази і просте створення резервних копій. Виключена ситуація, коли користувач може помилково (наприклад, при копіюванні інформаційної бази) переплутати різні файли інформаційної бази і привести, таким чином, систему в неробочий стан.
Резервне копіювання може здійснюватися на файловому рівні, шляхом простого копіювання файлу інформаційної бази.
При роботі в файловому варіанті, за рахунок використання механізму транзакцій, платформа BAF мінімізує ризик порушення цілісності даних при збої комп'ютерів і локальної мережі. Однак, зрозуміло, використання клієнт-серверного варіанту забезпечує більшу надійність, так як в ньому забезпечується повна незалежність записи даних на сервері від збоїв клієнтських комп'ютерів і локальної мережі.

2. Клієнт-серверний варіант призначений для використання в робочих групах або в масштабі всієї фірми. Він реалізований на основі трирівневої архітектури «клієнт-сeрвeр».
При використанні клієнт-серверного режиму роботи користувач не повинен знати про фізичне розташування конфігурації або бази даних, тим самим відсутня можливість простого копіювання файлів бази даних, яке можливо при файловому варіанті розміщення. Це позитивно позначається на забезпеченні безпеки і обмеження доступу до бази даних BAS.

Клієнт-серверна архітектура розділяє всю працюючу систему на три різні частини, певним чином взаємодіють між собою:
1) клієнтську програму
2) кластер серверів BAS
3) сервер бази даних


Програма, що працює у користувача, (клієнтську програму) взаємодіє з кластером серверів BAS. При цьому кластер, при необхідності, звертається до сервера баз даних: MS SQL Server або PostgreSQL. При цьому фізично кластер серверів BAS і сeрвeр баз даних можуть розташовуватися як на одному комп'ютері, так і на різних. Це дозволяє адміністратору при необхідності розподіляти навантаження між серверами.
Клієнтську програму - програма, що працює на комп'ютері користувача і забезпечує інтерактивну взаємодію системи BAS з користувачем, на відміну від інших компонент системи (програм і робочих процесів), призначених виключно для програмного взаємодії з іншими частинами системи або з іншими програмними об'єктами. Клієнтську програму, при необхідності, звертається до бази даних на BAS сервері. При цьому сервера бази даних і кластеру серверів BAS не обов'язково перебувати на одному комп'ютері. Така можливість допомагає пропорційно розділити навантаження між серверами.
В системі BAS існує 5 клієнтських програм:
Товстий клієнт - дозволяє реалізовувати повні можливості BAS в плані виконання прикладного коду. Однак він не підтримує роботу з інформаційними базами через інтернет, вимагає попередньої установки на комп'ютер користувача і має досить значний обсяг дистрибутива.
Тонкий клієнт - може працювати з інформаційними базами через інтернет. Він також вимагає попередньої установки на комп'ютер користувача, але має значно менший розмір дистрибутива, ніж товстий клієнт.
Веб-клієнт - не вимагає будь-якої попередньої установки на комп'ютер. На відміну від товстого і тонкого клієнтів, він виконується не в середовищі операційної системи комп'ютера, а в середовищі інтернет-браузера (Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome або Safari). Тому користувачеві досить лише запустити свій браузер, ввести адресу веб-сервера, на якому опублікована інформаційна база - і веб-клієнт «сам приїде» до нього на комп'ютер і почне виконуватися.
Мобільний клієнт - це тонкий клієнт для мобільних пристроїв, який має інтерфейс, аналогічним мобільній платформі. Дистрибутив мобільного клієнта містить всі необхідні файли, що виконуються, з яких розробник може зібрати додаток для мобільного пристрою аналогічно тому, як збираються мобільні додатки з мобільної платформи. Таке додаток, з одного боку, може безпосередньо взаємодіяти з кластером серверів BAS точно так же, як це робить тонкий клієнт. З іншого боку мобільний клієнт забезпечує автоматичну трансформацію форм, декларативно описаних в конфігурації, в інтерфейс, аналогічний інтерфейсу мобільної платформи.
Конфігуратор - дозволяє виконувати розробку й адміністрування інформаційних баз.


Кластер серверів BAS - основний компонент платформи, що забезпечує взаємодію між користувачами і системою управління базами даних в клієнт-серверному варіанті роботи. Наявність кластера дозволяє забезпечити безперебійну, отказоустойчивую, конкурентну роботу великої кількості користувачів з великими інформаційними базами.
Кластер серверів BAS є логічним поняттям і являє собою сукупність робочих процесів, які обслуговують один і той же набір інформаційних баз.

Система управління базами даних (СКБД) - спеціалізована програма (частіше комплекс програм), призначена для організації і ведення бази даних.
Платформа підтримує роботу з п'ятьма СУБД:
- файлова СУБД
- Microsoft SQL Server
- PostgreSQL
- IBM DB2
- Oracle Database
Одна з цих СУБД, - файлова СУБД, - розроблена САБ і є частиною платформи. Решта - це СУБД сторонніх постачальників.
BAS Ліцензія на сервер МІНІ
Сервер МІНІ - це сервер рівня ПРОФ, який забезпечує запуск не більше п'яти сеансів користувачів в режимі BAS і ще одного сеансу в режимі «Конфігуратор» (кожне підключення вимагає наявності клієнтської ліцензії). При цьому в кластері серверів може бути не більше одного робочого сервера. Підтримується робота 32-розрядної і 64-розрядної сервера BAS.
Продукт орієнтований як на невеликі організації, так і на середні і великі підприємства, що мають філії. Він дозволяє істотно зменшити витрати на автоматизацію роботи невеликої кількості користувачів на місцях. З появою даного продукту клієнт-серверний варіант роботи BAS стає доступнішим для автоматизації невеликих робочих груп і може служити альтернативою файловому варіанту розгортання інформаційної бази. У свою чергу, використання клієнт-серверної архітектури дозволяє підвищити обсяги і ефективність обробки даних, надійність і відмовостійкість систем, розширити спектр застосовуваних архітектурних рішень і технологій.
Даний продукт можна рекомендувати, наприклад, для автоматизації касового терміналу, де необхідно забезпечити підвищений рівень відмовостійкості, а також невеликого офісу чи торгової точки з кількістю робочих місць не більше п'яти.
Клієнтські ліцензії BAS не входять в поставку програмного продукту і купуються окремо.
З продуктом «BAS Ліцензія на сервер МІНІ» ви можете вибрати користувацькі ліцензії і на більше число робочих місць, але при роботі з даним сервером будуть задіяні не більше шести робочих місць.
  BAS Ліцензія на сервер 32
  Сервера х32 є до 2 Гб адресного простору на один робочий процес. При певній інтенсивності роботи сервер х32 може вимагати періодичної перезавантаження для виключення ефекту фрагментації пам'яті.
   BAS Ліцензія на сервер 64
   64-розрядний сервер призначений для більш продуктивної роботи користувачів від 5 чоловік і з використанням необмеженого адресного простору, що виділяється робочому процесу. За умови наявності достатньої кількості клієнтських ліцензій BAS ліцензія на сервер (x86-64) дозволяє організувати одночасну роботу сотень користувачів без зниження продуктивності системи.
   Ліцензія на сервер BAS не збільшує загальне число робочих місць користувачів, яке визначається за кількістю клієнтських ліцензій в локальній мережі. Для розширення числа користувачів необхідно докупити клієнтські ліцензії.
    Коли і навіщо потрібен сервер?
    Зазвичай сервер BAS використовується на підприємствах середнього та великого бізнесу, де з базами даних працюють близько 10 і більше користувачів одночасно. Якщо кількість одночасно працюючих користувачів менша, досить і файлового варіанту роботи з базою даних.
    Сервер BAS, як правило, використовується в тих випадках, коли:
    • велика кількість користувачів - 10 і більше;
    • велика база даних - 4 ГБ і більше;
    • використовується тонкий або веб-клієнт;
    • планується робота на ОС Linux.
    Сервер BAS є посередником між сервером баз даних і робочим місцем користувача. Всі обчислювальні завдання відбуваються на ньому, а не на комп'ютерах користувачів.
    Переваги використання сервера BAS

    Швидкість. У разі роботи в клієнт-серверному режимі об'ємні і «важкі операції» (групове проведення документів, групова обробка даних) виконуються на потужностях сервера, а клієнтському додатку надається кінцевий результат - «вибірка». Підприємству буде простіше і фінансово вигідніше збільшити потужність сервера, ніж оновити всі комп'ютери користувачів.
    Безпека. При використанні клієнт-серверного роботи користувачі не знають про місце розташування бази даних, що виключає ймовірність копіювання інформації з бази даних. А ось при роботі в файловому режимі таке можливо.
    Адміністрування. Також важливими аргументами для використання сервера в структурі інформаційної системи є зручність адміністрування, контроль і розмежування прав доступу користувачів до бази даних.