Axioma
Представлені найбільш популярні програмні продукти лінійок BAS, 1С:Підприємство 8, та ін.
Повний перелік програм можливо переглянути в Каталозі
Перелік та вартість програмних продуктів
Ви можете завантажити прайс або ж скористатись пошуком

BAS ERP

ERP-рішення, яке включає всі аспекти ведення обліку, управління і контролю у великих компаніях та виробничих підприємствах
Що собою є продукт «BAS ERP»
BAS ERP (Enterprise Resource Planning) — це універсальне програмне забезпечення для управління бізнесом, що містить усе необхідне для збільшення доходів, ефективної роботи та вдосконалення діяльності.
BAS ERP - це повне програмне рішення - ми об'єднали всі основні функції, необхідні для бухгалтерського обліку, виробництва, продажів, проектів, управління та звітності, в одну просту систему. Спрощуйте, уніфікуйте, процвітайте.
Завдяки BAS ERP Вам більше ніколи не знадобляться окремі програмні продукти. Нарешті, Ви можете вести весь свій бізнес з будь-якого місця та на будь-якому пристрої!
Програмне забезпечення BAS ERP забезпечує всеосяжну сучасну функціональність управління бізнесом, починаючи від управління операціями та управління фінансами, закінчуючи управлінням людськими ресурсами та виробництвом. Рішення поєднує в собі всі бізнес-процеси Вашої організації, надаючи Вам кращу видимість і контроль за тим, що відбувається у вашому бізнесі, надає наскрізне повністю інтегроване бізнес-рішення для ефективного прийняття рішень, надійного контролю витрат, впорядкованих процесів, підвищення продуктивності, всебічної звітності та аналізу даних у режимі реального часу.
Потужні функції BAS ERP, бізнес-аналітика та методологія швидкого розгортання не мають собі рівних. Всебічність та глибина функціональних можливостей програмного забезпечення робить BAS ERP чудовим рішенням для ряду вибраних виробничих та розподільчих галузей, включаючи харчову промисловість та напої, машини та обладнання, електроніку, металоконструкції, автомобільну промисловість та багато іншого.
  Як виглядає програма
  Як виглядає програма
  Функціонал програми
  Вартість
  Презентація
  Управління фінансами
  • Облік кредитів, депозитів і позик.
  • Еквайринг (платіжні картки).
  • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря.
  • Маршрути узгодження заявок.
  • Формування платіжних документів на майбутні дати.
  • Інвентаризація кас і банківських рахунків.
  • План рахунків міжнародного фінансового обліку.
  • Трансляція операцій у підсистему МСФЗ за даними оперативного та регламентованого обліку
  • Відкладене відображення проводок в обліку.
  • Створення документів за типовими операціями.
  • "Аудиторський слід" даних
  Бюджетування
  • Налаштування видів бюджетів і розширена аналітика.
  • Моделювання сценаріїв.
  • Управління бюджетним процесом.
  • Підтримка декількох валют.
  • Табличні форми введення і коригування.
  • Економічний прогноз.
  • Аналіз досягнення планових показників.
  • Складання зведеної звітності за результатами моніторингу.
  • Розширений фінансовий аналіз.
  Регламентований облік
  • Можливість гнучкого налаштування користувачем правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку.
  • Облік фактів господарської діяльності може виконуватись з відкладеним проведенням та з контролем актуальності відображення.
  • Оперативний контроль формування проводок для довільного документа.
  • Автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження.
  • Контроль повноти і правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання.
  Управління персоналом і розрахунок заробітної плати
  • робота з персональними даними співробітників;
  • облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності;
  • організація роботи зі штатним розкладом;
  • робота з договорами підряду;
  • облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів;
  • розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами;
  • нарахування інших доходів, не пов'язаних з оплатою праці та доходів в натуральній формі;
  • аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності;
  • отримання уніфікованих звітних форм.
  • формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої
  Управління виробництвом
  • Візуалізація структури виробу.
  • Ресурсні специфікації.
  • Маршрутні карти.
  • Параметричне забезпечення потреби в номенклатурі.
  • Два рівня планування виробництва: головний і локальний диспетчер.
  • Інтервальне та поопераційне планування.
  • Зниження залежності якості планування від точності нормативних даних.
  • Управління пріоритетом замовлень на виробництво (VIP замовлення).
  • Оцінка доступності обладнання і матеріальних ресурсів усередині інтервалу.
  • Розширений контроль забезпечення виробництва ресурсами.
  • Облік часу транспортування і простеження ТМЦ.
  • Прогнозування перебігу виробничого процесу.
  • Диспетчеризація виробництва.
  • Гнучке перепланування.
  • Розширений облік виробітку співробітників
  Управління витратами і розрахунок собівартості
  • облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності у необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірах;
  • оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві;
  • облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах;
  • різні способи розподілу витрат на собівартість виробленої продукції та виконаних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів;
  • розрахунок фактичної собівартості випуску за період;
  • надання даних про структуру собівартості випуску.
  Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства
  • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників.
  • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння.
  • Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних.
  • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності.
  • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів.
  • Доступ з мобільного пристрою (планшет, смартфон).
  Організація ремонтів
  • Облік та ієрархічна класифікація об'єктів, що знаходяться в експлуатації.
  • Моніторинг стану об'єктів експлуатації.
  • Управління по видах ремонтів.
  • Організація і проведення планових та позапланових ремонтних заходів.
  • Єдина система забезпечення ресурсних потреб ремонтної та виробничої діяльності.
  • Формування повної вартості володіння об'єктами експлуатації.
  Управління взаємовідносинами з клієнтами
  • Формування стратегії відносин з партнерами.
  • Бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами.
  • Досьє клієнта, партнера.
  • Карти лояльності, аналіз лояльності клієнтів.
  • Претензійна робота.
  • Моніторинг виконання угод.
  • BCG-аналіз
  • Розширений аналіз показників роботи менеджерів.
  Управління продажами
  • Управління ефективністю процесів продажів та угод з клієнтом.
  • Воронка продажів.
  • Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів.
  • Використання регламентованих процесів продажів
  • Розширене управління замовленнями клієнтів
  • Самообслуговування клієнтів.
  • Управління торговими представниками.
  • Моніторинг стану процесів продажів.
  • Планування використання автотранспорту.
  • Ймовірнісна оцінка прогнозу продажів.
  • Роздільний облік по партнерах (управлінський облік) і контрагентах (регламентований облік).
  • Автоматичний контроль ліміту заборгованості.
  • Інвентаризація взаєморозрахунків.
  • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості
  • Формування статистичної та аналітичної звітності
  Управління закупівлями
  • оперативне планування закупівель
  • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання
  • реєстрація та аналіз виконання додаткових умов по договорах
  • підтримка різних схем прийому товарів від постачальників
  • оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів
  • аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готової продукції та матеріалах
  • наскрізний аналіз та встановлення взаємозв'язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам
  • аналіз наслідків, до яких може призвести невиконання замовлень постачальниками
  • планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах;
  • підбір оптимальних постачальників товару
  • складання графіків поставок і графіків платежів.
  Управління складом і запасами
  • Складна ієрархічна структура складів.
  • Управління адресним складом.
  • Відокремлений облік за замовленнями – резервування потреб.
  • Мобільні робочі місця працівників складів.
  • Облік багатооборотної тари.
  • Управління інвентаризацією товарів.
  • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу.
  • Розрахунок прогнозованого попиту.
  • Товари на складах за термінами придатності.
  • Управління доставкою.
  • Товарний календар.