Axioma
Представлені найбільш популярні програмні продукти лінійок BAS, 1С:Підприємство 8, та ін.
Повний перелік програм можливо переглянути в Каталозі
Перелік та вартість програмних продуктів
Ви можете завантажити прайс або ж скористатись пошуком

BAS Комплексне управління підприємством

Автоматизація управління та обліку на підприємствах, які ведуть комерційну діяльність
50 000 грн
Що собою є продукт
«BAS КУП»
Програмне рішення для середніх та великих організацій, здебільшого торгівельних, охоплює основні контури обліку та управління, тим самим дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності.
Друге за можливостями рішення після BAS ERP, та поступається йому в частині функціоналу МСФЗ та розширенними налаштуваннями модуля виробництва.
Порівняльна таблиця "BAS УТ", "BAS КУП" та "BAS ERP"
  УТ
  КУП
  ERP
  CRM та маркетинг
  Продажі
  • продажі робіт з переробки давальницької сировини
  Склад
  Закупівлі
  Забезпечення потреб
  • забезпечення потреб за рахунок власного виробництва
  Матеріальне планування
  Планування виробництва
  • планування матеріальних потреб виробництва
  • планування виробничих потужностей
  Казначейство
  Зарплата і кадри
  Позамовне виробництво
  • управління виробничими потужностями
  Управління ремонтами
  Управління складом виробу
  • параметричні настройки специфікації
  • розвузлування виробу
  Управління матеріальними потоками у виробництві
  • оперативна реєстрація виробничого процесу
  • оперативна реєстрація випуску продукції і витрат матеріалів
  • облік НЗВ (незавершене виробництво)
  Регламентований облік
  Бухгалтерський облік за національними стандартами
  Податок на прибуток
  • звіт про контрольовані операції
  ПДВ
  Облік за МСФЗ
  Управлінський баланс
  Бюджетування
  • бюджетна модель
  • автоматизація бюджетного процесу
  Як виглядає програма
  Як виглядає програма
  Функціонал програми
  Вартість
  Презентація
  Управління фінансами
  Основні інновації рішення:
  • облік кредитів, депозитів та позик
  • еквайринг (платіжні карти)
  • гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря
  • маршрути погодження заявок
  • гнучкі інструменти для формування платіжних документів на майбутні дати
  • інвентаризація кас та банківських рахунків
  • аналітична звітність з руху грошових коштів
  Бюджетування
  Основні інновації рішення:
  • настроюванні види бюджетів і розширена аналітика
  • моделювання сценаріїв
  • підтримка декількох валют
  • табличні форми введення і коригування
  • економічний прогноз
  • аналіз досягнення планових показників
  • розширений фінансовий аналіз
  Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства
  Основні інновації рішення:
  • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників
  • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння
  • Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних
  • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямами діяльності
  • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів
  Регламентований облік
  Основні інновації рішення:
  • налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку
  • облік фактів господарської діяльності з відкладеним проведенням та контролем актуальності відображення
  • оперативний контроль формування проводок для довільного документа
  • автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них спираючись на номенклатурний склад документів відвантаження
  • контроль повноти та правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання
  Управління персоналом та розрахунок заробітної плати
  Основні інновації рішення:
  • аналіз ефективності управління персоналом
  • розрахунок зарплати за даними виробітку співробітників
  • комплекс розрахунків з персоналом
  • гнучкі можливості відображення зарплати у фінансовому та регламентованому обліку
  • можливість введення необмеженої кількості показників, довільні формули
  • аналіз фонду оплати праці
  • розрахунок і нарахування резерву відпусток
  • розвиток можливостей регламентованого розрахунку зарплати
  Управління виробництвом
  Потреба до виробництва відображається планами виробництва, які складаються на конкретні часові періоди виконання (відповідно до обраного сценарію планування: рік, квартал, місяць, тиждень тощо). Планування напівфабрикатів, що використовуються для випуску продукції, відбувається з урахуванням загальної виробничої тривалості їхнього виготовлення. За даними планів виробництва формується потреба на забезпечення та купівлю матеріалів. Підтримується цільове забезпечення та передача матеріалів у виробництво для випуску продукції під конкретне замовлення клієнта.

  Підтримується виробничий облік з фіксацією випуску готової продукції, виконання робіт. Нормативна потреба випусків в матеріальних і трудових ресурсах описується ресурсними специфікаціями. Дані ресурсних специфікацій використовуються для розрахунку собівартості випущеної продукції, виконаних робіт.

  Виробничий облік ведеться на рівні підрозділів-виконавців і дозволяє оформити багатопередільні безнапівфабрикатні виробничі процеси, сформувати унікальну собівартість окремих партій випуску.
  Управління витратами та розрахунок собівартості
  Основні інновації рішення:
  • роздільний облік витрат за видами діяльності
  • відокремлений облік собівартості за замовленнями
  • розподіл витрат за напрямами діяльності
  • надання даних про структуру собівартості випуску до первинних витрат
  • покращений майстер закриття місяця
  Управління продажами
  Основні інновації рішення:
  • управління ефективністю процесів продажів та угод з клієнтом
  • воронка продажів
  • формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів
  • використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процеси управління складними продажами
  • розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажів, оферти
  • самообслуговування клієнтів
  • управління торговими представниками
  • моніторинг стану процесів продажів
  • планування використання автотранспорту
  • імовірнісна оцінка прогнозу продажів
  • роздільний облік в розрізі партнерів (управлінський облік) і контрагентах (регламентований облік)
  • автоматичний контроль ліміту заборгованості
  • інвентаризація взаєморозрахунків
  • моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів
  • розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності за станом взаєморозрахунків
  Управління взаємовідносинами з клієнтами - CRM
  Основні інновації рішення:
  • формування стратегії відносин з партнерами
  • бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами
  • досьє клієнта, партнера
  • картки лояльності, аналіз лояльності клієнтів
  • претензійна робота
  • моніторинг виконання угод
  • BCG-аналіз
  • порівняльний аналіз показників роботи менеджерів
  Управління купівлями
  Основні інновації рішення:
  • управління закупівельною діяльністю
  • бізнес-процеси складних купівель
  • контроль умов поставок
  • розширений аналіз і вибір постачальників за цінами і умовами
  • формування повної вартості придбання ТМЦ
  • контроль і аналіз забезпечення потреб в номенклатурі
  Управління складом і запасами
  Основні інновації рішення:
  • складна ієрархічна структура складів
  • управління адресним складом
  • відокремлений облік за замовленнями – резервування потреб
  • облік багатооборотної тари
  • управління інвентаризацією товарів
  • статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу
  • розрахунок прогнозованого попиту
  • товари на складах за строками придатності
  • управління доставкою
  • товарний календар