Всі новини

BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях

Програма "BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях" призначена для автоматизації управління і обліку на підприємстві житлово-комунальної сфери будь-якої організаційної форми. Дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами його діяльності.
Детальний опис функціональних можливостей та вартість програми ТУТ.

ОСНОВНІ МОЖЛИВОСТІ

Програма "BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях" призначена для ведення тільки управлінського обліку. Для ведення бухгалтерського та податкового обліку рекомендується придбати програму "BAS Бухгалтерія". Для спільного використання з цією програмою в прикладному рішенні реалізований обмін даними на рівні документів.

Управлінський облік ведеться за даними, зафіксованими в документах. Факт здійснення операцій вводиться один раз і отримує надалі відображення в різних розділах управлінського обліку з формуванням необхідної звітності.

Система має можливість реєстрації та формування первинних документів господарської діяльності підприємства: фінансових, складських тощо.

Електронні аналоги паперових документів дозволяють в зрозумілій формі реєструвати господарські операції в системі.

Аналітичні звіти, наявні в прикладному рішенні, дозволяють користувачам отримувати інформацію за всіма розрізами обліку.

Користувач може самостійно задавати (налаштовувати) рівень деталізації і критерії відбору даних в звітах відповідно до специфіки завдань, що вирішуються, а також формувати власні варіанти налаштування звітів.

Програма має такі основні функціональні можливості:

  • Автоматизація обчислення вартості кожної з наданих споживачам послуг відповідно до діючих тарифів, норм та умов, що впливають на результати обчислень
  • Коригування вартості кожної наданої споживачеві послуги за наявності пільг і субсидій у споживача
  • Реєстрація сум взаєморозрахунків із споживачами послуг з кожної з наданих послуг з урахуванням пільг і субсидій
  • Визначення сум грошових коштів, що підлягають відшкодуванню керуючій організації державними структурами, які компенсують витрати керуючої організації, що пов'язані з наданням пільг і субсидій
  • Облік сум взаєморозрахунків за кожною з наданих послуг із державними структурами, компенсуючими витрати керуючої організації, які пов'язані з наданням пільг і субсидій
  • Формування друкованих форм квитанцій на оплату споживачам послуг
  • Облік отриманих грошових коштів від споживачів послуг
  • Облік отриманих грошових коштів від державних структур, компенсуючих витрати керуючої організації, які пов'язані з наданням пільг і субсидій
  • Аналіз стану взаєморозрахунків із споживачами послуг
  • Аналіз стану взаєморозрахунків з відповідальними державними структурами

Джерело https://unionba.com.ua/news/757#1
САБ