Axioma
Представлені найбільш популярні програмні продукти лінійок BAS, 1С:Підприємство 8, та ін.
Повний перелік програм можливо переглянути в Каталозі
Перелік та вартість програмних продуктів
Ви можете завантажити прайс або ж скористатись пошуком

Управління виробничим підприємством

Управління виробничим підприємством - унікальне комплексне рішення для управління бізнесом, розроблене відповідно до концепції ERP (Enterprise Resource Planning - управління ресурсами підприємства).
Що собою є продукт
«Управління виробничим підприємством»
Комплексне рішення управління бізнесом розроблене на основі ERP (Eterprise Resource Plaig) концепції на платформі 1С:Підприємство 8.
За допомогою автоматизації бізнес-процесів та фінансової діяльності піднімає ефективність управління підприємством, покращує умови для аудиту та сприяє інвестиційній привабливості структури.
Управління виробничим підприємством в даний час є найбільш поширеною в Україні системою ERP-класу. За 10 років прикладне рішення встановлено більш ніж в півтора тисячах підприємств. В найбільших впровадженнях в Україні автоматизовано до 1000 робочих місць. При автоматизації малих і середніх виробничих підприємств зазвичай автоматизується 10-30 робочих місць.
Як виглядає програма
Як виглядає програма
Функціонал програми
Вартість
Забезпечення ефективності управління
Основні бізнес-процеси, які автоматизуються

 • моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства
 • управління фінансами (бюджетування, формування консолідованої звітності, управління грошовими засобами та взаєморозрахунками, бухгалтерський та податковий облік та складання звіту відповідно до МСФЗ
 • управління виробничими ресурсами (планування виробництва, продажі, розрахунки собівартості, облік витрат, управління даними про вироби, ціноутворення , необоротні активами, управління запасами та складами)
 • управління співпрацею з клієнтами та персоналом
 • управління зарплатам
Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства
Спеціальний інструмент "Моніторинг ефективності" містить комплект показників ефективності, який налаштовується відповідно до запитів та потреб керівника підприємства. Може містити варіанти звітності по видам діяльності , чи ділянкам відповідальності керівника.

"Моніторинг ефективності" допомагає

 • оперативно оцінити основні показники діяльності підприємства (мов охопити увесь бізнес одним поглядом")
 • своєчасно виявити відхилення від плану, зупинити негативну динаміку роботи організації
 • розшифрувати показники щодо окремих господарських операцій
Управління фінансами
Вбудовані функції допомагають отримувати інформацію в масштабах усієї компанії.
управління грошовими засобами
 • управління грошовими засобами (оперативне планування надходжень та витрат, облік фактичного руху грошових засобів на рахунках та в касі)
 • взаєморозрахунки з контрагентами (аналіз та контроль заборгованостей, розрахунки в будь-яких валютах)
Планування та прогнозування
 • план продажів, виробництва та закупок виражаються у вартісному та натуральному вираженні
 • фінансові результати планування аналізуються шляхом створення прогнозного балансу
 • сценарний підхід формування планів (що допомагає передбачити альтернативні варіанти розвитку економічної ситуації підприємства і обрати найоптимальніший )
 • підтримується процес планування "від досягнутого"
 • оперативні фактичні дані використовуються для план-факторного аналізу відхилень
Управління виробництвом
 • управління даними про виробництво
 • формування плану про виробництво
 • управління обслуговуванням та ремонтами обладнання
 • письмове планування виробництва
 • виробництво та випуск продукції
 • облік затрат та розрахунок собівартості
Управління запасами та складами
 • визначення структури запасів
 • деталізація розташування
 • ведення роздільного обліку
 • формування повної вартості придбання товарно-матеріальних цінностей
 • резервування товарно-матеріальних цінностей під замовлення
 • списання сировини та матеріалів
 • інвентаризація залишків товарно-матеріальних цінностей
Управління продажами
 • підтримка оптових продажів та товарів під замовлення
 • резервування товарів на складах
 • реалізація цінової політики відповідно до результатів аналітичних даних щодо попиту та пропозиції
 • використання накопичувальних знижок за дисконтними картками
 • контроль за дотриманням цінової політики працівникам
Управління закупками
 • аналіз потреб складу та виробництва
 • планування закупок на основі планів по закупкам
 • складання графіків платежів та закупок
 • оформлення замовлень постачальникам та контроль їхнього виконання
 • підтримка різних схем прийому товарів від постачальників
Управління співпрацею з клієнтами (SRM - Customer Relationship Management )
 • зберігається повна інформація по контрагентах та співробітниках
 • автоматичне оповіщення про зустрічі з контрагентами та дні народження співробітників
 • автоматичний контроль стану запланованих угод
 • аналіз причин відмови у співпраці
 • аналіз ефективності маркетингових акцій
Управління персоналом та розрахунок зарплати
 • кадровий облік
 • аналіз плинності кадрів
 • формування графіка відпусток
 • збереження особистої інформації працівників
Програма "УВП для України" підтримує роботу основних процедур фінансового управління
 • Планування та моделювання варіантів бюджетів
 • Контроль лімітованих показників бюджету
 • Контроль, оцінка та прогноз щодо існуючого стану підприємства
 • Збір та аналіз даних про фактичне виконання бюджету