Компания Аксиома » Управління торговим підприємством
(0432) 46-93-98, 69-11-01
м. Вінниця, вул. Келецька 99/109

Управління торговим підприємством

Конфігурація “Управління торговим підприємством для України”є комплексним рішенням, що дозволяє автоматизувати завдання управління і обліку на підприємствах, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності.

Конфігурація дозволяє автоматизувати завдання оперативного, управлінського, бухгалтерського та податкового обліку, обліку кадрів і розрахунку заробітної плати, аналізу і планування торгових операцій, підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності, забезпечуючи тим самим ефективне управління сучасним торговим підприємством. Управління торговою діяльністю Управління продажами У діяльності торгового підприємства важливим аспектом є управління замовленнями покупців і продажами продукції: планування і аналіз фактичних показників у різних аналітичних розрізах. “Управління торговим підприємством для України” забезпечує наскрізну автоматизацію процесу продажів товарів на підприємстві, в оптовій і роздрібній торгівлі. Підсистема включає засоби планування і контролю продажів, дозволяє вирішувати завдання управління замовленнями покупців. Підтримуються різні схеми продажу продукції і товарів – зі складу і під замовлення, продаж в кредит або по передоплаті, продаж товарів, прийнятих на комісію, передача на реалізацію комісіонеру і т.д. Планування продажів Підсистема призначена для планування:

 • обсягів продажів у натуральному і вартісному вираженні, у тому числі на підставі даних про продажі за попередні періоди, інформації про поточні складські залишки і отримані на плановий період замовлення покупців;
 • відпускних цін, у тому числі на підставі інформації про поточні ціни компанії і конкурентів;
 • собівартості продажів, з урахуванням інформації про ціни постачальників.

Планування продажів може вестися як по підприємству в цілому, так і по підрозділах або групам підрозділів, для окремих товарів і товарних груп, для певних категорій покупців (по регіонах, по видах діяльності і т.п.). Підсистема забезпечує консолідацію окремих планів у зведений план продажів підприємства. Для контролю виконання розроблених планів у системі передбачені розвинені засоби порівняльного аналізу даних про заплановані і фактичні продажі. Планування може вестися з тимчасовою деталізацією від дня до року, що дозволяє:

 • переходити від стратегічних планів до оперативних, зберігаючи при цьому інформацію про показники, встановлені на кожному етапі планування;
 • вести планування, як з урахуванням, так і без урахування сезонних коливань попиту.

Управління замовленнями покупців Функціональність управління замовленнями, яка реалізована в “Управлінні торговим підприємством для України”, дозволяє оптимальним чином розміщувати замовлення покупців відповідно до прийнятої на підприємстві стратегії виконання замовлень і схем роботи (робота зі складу, під замовлення). Всі етапи проходження замовлення і його коректування фіксуються в системі відповідними документами. Менеджер може в будь-який момент:

 • отримати повну інформацію про хід виконання замовлення;
 • відслідковувати історію взаємовідносинь з клієнтами і постачальниками;
 • оцінювати ефективність і надійність роботи з контрагентами.

За допомогою аналітичних звітів, вбудованих в програму, менеджер може отримувати інформацію про оплату замовлень покупців, про розміщення замовлень у виробництві і ході їх виконання, про розподіл замовлень постачальникам для забезпечення замовлень покупців. Ціноутворення Підсистема ціноутворення дозволяє визначати і реалізовувати цінову політику підприємства відповідно до наявних аналітичних даних про попит і пропозицію на ринку. Основні функціональні можливості підсистеми:

 • побудова різних схем формування цін і знижок;
 • контроль дотримання співробітниками підприємства встановленої цінової політики;
 • зберігання інформації про ціни конкурентів;
 • зберігання інформації про ціни постачальників, автоматичне оновлення закупівельних цін;
 • зіставлення відпускних цін підприємства з цінами постачальників і конкурентів.

Управління закупівлями Підсистема дозволяє своєчасно приймати рішення про поповнення запасів, а також оптимізує процеси взаємодії з постачальниками. У числі можливостей, які надає підсистема:

 • оперативне планування закупівель на підставі планів продажів і невиконаних замовлень покупців;
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
 • реєстрація та аналіз виконання додаткових умов по договорах з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і термінами поставок;
 • підтримка різних схем прийому товарів від постачальників, зокрема прийом на реалізацію і отримання давальницької сировини і матеріалів;
 • оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів;
 • аналіз потреб складу в товарах;
 • наскрізний аналіз і установка взаємозв’язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальників;
 • аналіз наслідків, до яких може призвести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів);
 • планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих товарів на складах;
 • складання графіків постачань і графіків платежів.

Управління роздрібною торгівлею і підключення торгового обладнання Для торгових підприємств, що мають власні магазини і роздрібні торгові точки, в конфігурації передбачені можливості управління роздрібною торгівлею. Роздрібна торгівля може здійснюватися з будь-якого з складів – оптового, роздрібного або неавтоматизованої торгової точки. Облік товарів в неавтоматизованих торгових точках може вестися по фіксованих роздрібних цінах або без урахування кількості і номенклатури (“сумовий облік”). Облік товарів на роздрібних складах ведеться в продажних цінах. Реалізована можливість підключення торгового обладнання: сканери, термінали збору даних, дисплеї покупця, електронні ваги, контрольно-касові машини (ККМ) в режимах “фіскальний реєстратор”, “off – line” і “on – line”. Система дозволяє проводити оцінку вартісних запасів у роздрібних цінах, порівнювати обсяги і прибутковість продажів в різних магазинах (торговельних точках), контролювати правильність надходження виручки від магазинів і торгових точок. Управління відносинами з покупцями і постачальниками Торговельні підприємства потребують гнучкої системи управління відносинами з клієнтами, що дозволяє зберігати і аналізувати різну інформацію про клієнта, відстежувати всі стадії відносин з клієнтом, аналізувати прибутковість і прибутковість по кожному клієнту, регіону, ринку і групі товарів. Функціональні можливості підсистеми дозволяють управляти відносинами з покупцями, постачальниками, суміжниками і будь-якими іншими контрагентами. Підсистема “Управління відносинами з покупцями і постачальниками” дозволяє підприємству:

 • здійснювати зберігання повної контактної інформації по контрагентах і їх співробітникам, а також зберігання історії взаємодії з ними;
 • реєстрацію інформації про постачальників: умови доставки товарів, надійність, терміни виконання замовлень, номенклатура і ціни товарів та матеріалів;
 • автоматично сповіщати користувачів про майбутні контакти з контрагентами, нагадувати про дні народження контактних осіб;
 • планувати свій робочий час і контролювати робочі плани своїх підлеглих;
 • аналізувати незавершені і планувати майбутні операції з покупцями і потенційними клієнтами;
 • використовувати персоніфікований підхід до потреб і вимог кожного клієнта;
 • реєструвати кожне звернення потенційного покупця і надалі аналізувати відсоток залучення клієнтів;
 • оперативно контролювати стан запланованих контактів і операцій;
 • проводити інтегрований ABC ( XYZ ) – аналіз відносин з клієнтами;
 • проводити аналіз причин зриву виконання замовлень покупців і обсягів закритих замовлень;
 • аналізувати і оцінювати ефективність рекламних і маркетингових акцій за результатами звернень клієнтів.

Сегментування покупців з використанням інтегрованого ABC ( XYZ ) – аналізу дозволяє автоматично розділити клієнтів:

 • на класи залежно від частки клієнта у виручці або прибутку компанії: важливі ( А-клас), середньої важливості (B- клас), низької важливості (С- клас);
 • по статусах: потенційний, разовий, постійний, втрачений;
 • по регулярності закупівель: стабільні (X- клас), нерегулярні (Y- клас), епізодичні (Z -клас).

Результати такого аналізу допомагають оптимально розподілити зусилля і організувати роботу співробітників, відповідальних за продажі і обслуговування клієнтів. Складський облік Використання підсистеми управління складом (запасами) дозволяє ефективно організувати складське господарство. У системі реалізований детальний оперативний облік матеріалів, продукції і товарів на складах, забезпечується повний контроль запасів на підприємстві. Всі складські операції фіксуються за допомогою відповідних документів. Підсистема дозволяє:

 • здійснювати управління залишками ТМЦ в різних одиницях виміру на багатьох складах;
 • вести роздільний облік власних товарів, товарів, прийнятих і переданих на реалізацію, поворотної тари;
 • здійснювати контроль і облік серій і термінів придатності;
 • задавати довільні характеристики партії (колір, розмір тощо) і вести партійний облік в розрізі складів;
 • комплектувати і розкомплектовувати номенклатурні позиції;
 • здійснювати функції ордерного обліку і резервування ТМЦ.

Доступна інформація станом складських запасів в будь-яких аналітичних розрізах з високою деталізацією до рівня характеристик товарів (колір, розмір, габарити і т.д.). Передбачена можливість отримання вартісних оцінок складських запасів за собівартістю і потенційного обсягу продажів у відпускних цінах. Засоби статистичного контролю запасів дозволяють оцінити “привабливість” кожного виробу по його частці в обороті або прибутку підприємства (ABC- аналіз), стабільність продажів (XYZ – аналіз), виявити погано продавану продукцію за такими критеріями, як середній термін зберігання, витрата за період і коефіцієнт оборотності. Облік банківських і касових операцій Підсистема управління грошовими коштами виконує наступні функції, необхідні для ефективного управління рухом грошових коштів на підприємстві, контролем над здійснюваними платежами:

 • багатовалютний облік руху та залишків грошових коштів;
 • реєстрацію планованих надходжень і витрат грошових коштів;
 • резервування грошових коштів під майбутні платежі на розрахункових рахунках і в касах;
 • розміщення грошових коштів в очікуваних вхідних платежах;
 • формування платіжного календаря;
 • оформлення всіх необхідних первинних документів;
 • можливість рознесення (ручного або автоматичного) суми платіжного документа по декількох договорах і операціях.

Управління взаєморозрахунками Використання підсистеми дозволяє аналізувати зміну заборгованості в часі і оперує двома видами заборгованості – фактичною і прогнозованою (відкладеною). Фактична заборгованість пов’язана з операціями розрахунку і моментами передачі прав власності. Відкладена заборгованість виникає при віддзеркаленні в системі таких подій, як замовлення на постачання або передачу на товарів комісію, заявка на отримання грошових коштів і інших аналогічних. Основне призначення підсистеми взаєморозрахунків:

 • фіксація виникнення заборгованості контрагента перед компанією і компанії перед контрагентом;
 • підтримка різних методик обліку заборгованості (по договорах, по рахунках/замовленнях, по розрахункових документах);
 • аналіз поточного стану заборгованості і історії її зміни.

Облік необоротних активів Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів в регламентованому обліку ведеться відповідно до П (С) БО 7 “Основні засоби”, П (С) БО 8 “Нематеріальні активи”, П (С) БО 9 “Запаси”. Конфігурація “Управління торговим підприємством для України” дозволяє вести облік необоротних активів також і в управлінському обліку (в цілому по підприємству). Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації. Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію і списання з експлуатації. Підтримується широкий спектр способів розрахунку амортизації:

 • прямолінійний спосіб;
 • виробничий (пропорційно обсягу виробітку);
 • зменшення залишку і прискореного зменшення залишку;
 • кумулятивний;
 • за індивідуальним графіком амортизації;
 • за нормами податкового законодавства.

Управління персоналом і розрахунок зарплати Підсистема призначена для інформаційної підтримки кадрової політики компанії і автоматизації розрахунків з персоналом. У числі можливостей підсистеми:

 • кадровий облік;
 • ведення регламентованого документообігу;
 • розрахунок заробітної плати працівників організацій;
 • автоматичний розрахунок регламентованих законодавством утримань і податків;
 • автоматичний розрахунок внесків на обов’язкове пенсійне та соціальне страхування.

“Управління торговим підприємством для України” дозволяє автоматизувати практично весь комплекс розрахунків з персоналом, починаючи від введення документів про фактично відпрацьований час, оплати лікарняних листів і відпусток, до формування документів на виплату зарплати і регламентованої звітності. Підсистема дозволяє вести регламентований документообіг відповідно до діючих нормативних документів:

 • висновок і ведення трудових договорів з кожним співробітником організації;
 • формування затверджених форм по праці;
 • ведення військового обліку.

Облік виробництва В конфігурації автоматизовані розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. В кінці місяця проводиться розрахунок фактичної собівартості випущеної продукції і наданих послуг. Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості. Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу відповідно до показників нормальної потужності, відповідно до П (С) БО 16 “Витрати”. При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу:

 • обсяг випуску;
 • планова собівартість;
 • оплата праці;
 • матеріальні витрати.

Бухгалтерський облік “Управління торговим підприємством для України” забезпечує вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства. До складу конфігурації включений план рахунків бухгалтерського обліку, відповідний Наказу Міністерства Фінансів України “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання” від 30 листопада 1999р. № 291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і відображенню даних в звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку. Податковий облік В “Управлінні торговим підприємством для України” підтримуються різні схеми оподаткування:

 • загальна система оподаткування (для платників податку на прибуток та податку на додану вартість);
 • спрощена система оподаткування:
  • єдиний податок і податок на додану вартість;
  • єдиний податок без податку на додану вартість;
  • єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб.

Податковий облік з податку на прибуток Для ведення податкового обліку (по податку на прибуток) передбачений спеціальний (податковий) план рахунків. Податковий план рахунків, реалізований в конфігурації, його склад і реквізити є частиною запропонованої методики податкового обліку, тобто є визначеним. Податковий облік в конфігурації ведеться в розрізі видів податкової діяльності. Такий підхід дозволяє враховувати валові доходи і витрати, запаси, основні засоби і т.д. окремо для видів діяльності, по яких треба окремий облік з погляду податку на прибуток. За даними податкового обліку автоматично формується податкова декларація з податку на прибуток. Облік ПДВ “Управління торговим підприємством для України” дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні та додатки до них. Для контролю коректності податкового кредиту, показаного при надходженні, ведеться паралельний бухгалтерському, податковий облік запасів. Податковий облік (ПДВ і по податку на прибуток) в конфігурації може вестися двома методами:

 • Протягом звітного періоду (місяць) ведеться як “по відвантаженню”. В кінці періоду регламентний документ дозволяє визначити суми податкових зобов’язань і податкового кредиту відповідно до необхідного методу (по першому з подій, по оплаті, по відвантаженню).
 • Податкові зобов’язання та кредит розраховуються і фіксуються в системі при проведенні первинних документів відповідно до необхідного методу (по першому з подій, по оплаті, по відвантаженню).

Спрощена система оподаткування Конфігурація дозволяє реєструвати господарські операції, що відносяться до обліку по спрощеній системі оподаткування, в книзі обліку доходів і витрат по єдиному податку. Книга обліку доходів і витрат формується автоматично як для юридичних, так і для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. Формування регламентованої звітності В конфігурацію “Управління торговим підприємством для України” включені обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів. Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПАУ (у файли з розширенням XML). Так звані “схеми” (файли з розширенням *. Xsd ), по яких відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються і оновлюються разом з набором регламентованої звітності. Сервісні можливості Інтегровані засоби роботи з електронною поштою Засоби роботи з електронною поштою, вбудовані в рішення системи “1С:Підприємство 8″ дозволяють значно підвищити оперативність роботи багатьох служб і фахівців підприємства – в першу чергу підрозділів, відповідальних за роботу з клієнтами та постачальниками, збут, закупівлі і маркетинг. Важливо, що ці засоби інтегровані в єдиний інформаційний простір системи. У результаті обробка електронної кореспонденції проводиться в тісному взаємозв’язку з іншими бізнес – процесами підприємства. У числі основних можливостей роботи з електронною поштою, які забезпечує конфігурація “Управління торговим підприємством для України”:

 • реєстрація кореспонденції, призначення виконавців і контроль виконання; ведення історії листування по кожному контрагенту;
 • створення як індивідуальних , так і “публічних” (групових) поштових адрес і розмежування доступу до них для різних груп користувачів;
 • імпорт контактної інформації з поширених поштових клієнтів;
 • автоматична відправка листів при настанні запланованих подій (наприклад, нагадування про оплату);
 • організація розсилок електронних листів – групи та адрес для розсилки можуть формуватися як вручну, так і автоматично по заданих користувачем критеріями (наприклад, по регіонах, видах діяльності контрагентів, посадам контактних осіб і т.д.).

Моніторинг і аналіз діяльності підприємства Конфігурація “Управління торговим підприємством для України” включає потужну і гнучку систему звітів, яка дозволяє оперативно аналізувати і безперервно контролювати практично всі аспекти діяльності підприємства. У числі основних можливостей системи:

 • лінійні, ієрархічні та крос – звіти;
 • підтримка угруповання;
 • розшифровка окремих елементів звіту (drill – down).

Інформацію можна отримати в будь-яких розрізах з необхідною деталізацією. Користувач може самостійно задавати (набудовувати) рівень деталізації, параметри угрупування і критерії відбору даних у звітах у відповідності зі специфікою розв’язуваних завдань. Такі індивідуальні налаштування (фактично – створені користувачем спеціалізовані звіти) можуть бути збережені для подальшого використання. Рапорт керівнику “Рапорт керівнику” – механізм, який дозволяє організувати регулярне формування і доставку керівному складу інформації про поточний стан справ на підприємстві. Важливо, що для цього керівникові не потрібно самому складати запити і навіть просто запускати “1С:Підприємство 8″. Будучи один раз налаштований, механізм “Рапорт керівнику” може відповідно до заданого регламенту – наприклад, щодня в 19:30 або кожні 15 хвилин протягом дня – автоматично публікувати в інтранеті або відправляти по заданих адресах електронної пошти звіт, в якому різноманітна інформація про діяльність підприємства сконцентрована в зручному і наглядному для керівника вигляді. У звіті наводиться оперативний аналіз даних за різними показниками діяльності підприємства за обсягом продажів, по дебіторської та кредиторської заборгованості, по рухах грошових коштів у розрізі статей і т.д. Список показників можна настроїти індивідуально для кожного з керівників різних служб компанії. Для зручності аналізу в звіті передбачено графічне представлення даних: графіки порівняння фактичних показників із запланованими або з такими ж показниками за минулі періоди. Побудова територіально розподілених систем В “1С:Підприємстві 8″ реалізований механізм управління розподіленими інформаційними базами, який забезпечує роботу єдиного прикладного рішення (конфігурації) з територіально рознесеними базами даних, об’єднаними в багаторівневу ієрархічну структуру. Це дає можливість будувати на основі конфігурації “Управління торговим підприємством для України” рішення для підприємств мережевої або холдингової структури, що дозволяють ефективно управляти бізнесом і бачити картину “в цілому” з необхідною для прийняття рішень оперативністю. Нове в редакції 1.1 конфігурації “Управління торговим підприємством для України” Редакція 1.1 конфігурації “Управління торговим підприємством для України” випущена в лютому 2009 р. Управління взаєморозрахунками Ведення взаєморозрахунків за розрахунковими документами Нова можливість ведення взаєморозрахунків з деталізацією за розрахунковими документами дозволить користувачам контролювати оплату кожної конкретної накладної паралельно з урахуванням ведення взаєморозрахунків по замовленнях і за договором в цілому. При такому способі ведення взаєморозрахунків повністю зберігаються всі можливості, пов’язані з резервуванням товарів по замовленнях покупців і розміщенням у замовленнях постачальників. При веденні взаєморозрахунків за договорами з встановленою ознакою “Вести взаєморозрахунки за розрахунковими документами” можна вказати прямий зв’язок між документами, що впливають на взаєморозрахунки, наприклад, між документами відвантаження і оплати:

 • В платіжних документах в табличній частині “Розшифровка платежу” у доповненні до договору і угоді (замовленням) можна вказати інформацію по розрахунковому документу (документу відвантаження, надходження), по якому повинна бути зафіксована оплата.
 • У всіх документах, що впливають на взаєморозрахунки (“Реалізація товарів і послуг”, “Надходження товарів і послуг” і т.д.) додається таблична частина “Передплата” (“Документи розрахунків з контрагентами”), на якій можна вказати інформацію про платіжний документ, яким була здійснена оплата, суму взаєморозрахунків і суму у валюті регламентованого обліку.
 • По кнопці “Заповнити” є передбачений сервіс по автоматичному заповненню списку платіжних документів у документах відвантаження і надходження товарів.
  • Список платіжних документів заповнюється за принципом FIFO, тобто підбирається перший непогашений платіжний документ для оплати даного розрахункового документа.
  • У тому випадку, якщо встановлено варіант взаєморозрахунків “По замовленням”, то платіжні документи відбираються в рамках зазначеного в документі відвантаження (надходження) замовлення.
  • Якщо в документі відвантаження (надходження) передбачено зазначення замовлень, в табличній частині документа і в договорі встановлено ведення взаєморозрахунків “По замовленням”, то на закладці “Передплата” (“Документи розрахунків з контрагентами”) додається додаткова колонка “Замовлення”. Таким чином, при відвантаженні (надходженні) товарів по декількох замовленнях, можна зафіксувати відразу й оплату кожного документа відвантаження (надходження) в рамках декількох замовлень.

В управлінському обліку деталізація взаєморозрахунків по документах розрахунків зазвичай застосовується для контролю своєчасності та повноти оплати; в регламентованому обліку – для більш точного виділення авансів і визначення сум 1- ї події. Тому необхідність деталізації визначається в рамках кожного договору окремо для управлінського та регламентованого обліку. В управлінському обліку деталізація по документах розрахунків підтримується для будь-якого варіанту ведення взаєморозрахунків (за договором в цілому, по замовленнях, по рахунках). Для ведення взаєморозрахунків по документах розрахунків призначений спеціальний регістр накопичення “Взаєморозрахунки з контрагентами по рорахункових документах”. Регламентований облік за документами розрахунку можливий лише у випадку ведення взаєморозрахунків за договором в цілому: якщо за договором ведеться облік за замовленнями або рахунками, то цієї інформації достатньо для виділення авансів і визначення 1- ї події . У податковому обліку деталізація по документах розрахунку здійснюється для тих же договорів, що і в бухгалтерському обліку, за умови, що за цими договорами не ведеться складний податковий облік, тобто оперативно визначається дата і сума 1- ї події. У бухгалтерському обліку підбір платіжних документів проводиться з урахуванням рахунку обліку розрахунку за авансами. У податковому обліку, крім того , беруться до уваги ставки ПДВ і податкові призначення, зазначені у платіжних документах і в документах надходження (реалізації). При автоматичному підборі документів розрахунку в документі, що відображається у всіх видах обліку, враховуються всі додаткові аналітики взаєморозрахунків: підбираються тільки документи, у яких співпадають договір, рахунок обліку розрахунку за авансами, ставка ПДВ і податкове призначення. Однак, можлива ситуація, коли потрібно різним чином закрити заборгованість у різних видах обліку. Тому можливий ручний вибір документів передоплати. Вибираючи документи вручну, користувач повинен розуміти, що не у всіх видах обліку вони будуть зіставлені з документом надходження (реалізації). Кредитні лінії У рамках договорів з веденням взаєморозрахунків у розрізі розрахункових документів додана можливість відстеження взаєморозрахунків відповідно до введених для контрагента кредитних ліній. Для відкриття кредитної лінії необхідно завести для контрагента новий договір, або ввести параметри кредитної лінії в існуючий договір з даним контрагентом. В якості параметрів кредитної лінії використовуються сума допустимої заборгованості та термін заборгованості. Після установки цих параметрів проведення документів відвантаження блокується, якщо перевищена сума або термін заборгованості. Термін заборгованості контролюється з урахуванням введених робочих графіків роботи підприємства. Провести документ, за яким перевищений термін або сума кредиту, може тільки користувач, що володіє спеціальним правом. Нове право на відключення контролю взаєморозрахунків встановлюється в настройках додаткових прав користувачів. У тому випадку, якщо у користувача є таке право, то він може відключити контроль взаєморозрахунків у конкретному документі реалізації, встановивши новий прапорець “Відключити контроль взаєморозрахунків при проведенні документа” на закладці “Додатково”. Дізнатися про стан кредитних ліній можна за допомогою нового звіту “Звіт про кредитну лінію”. У звіті можна задати відбір по контрагенту, договору контрагента (кредитнії лінії). У звіті можна встановити угруповання по контрагентах, договорах, документах розрахунків, документам руху (документам погашення заборгованості). Розрахунки з підзвітними особами по банківських картах Додана можливість перераховувати кошти підзвітним особам на банківські картки. При цьому можуть використовуватися як особисті банківські картки співробітників, так і корпоративні банківські карти. Перерахування коштів працівнику на особисту банківську карту оформляється документом “Платіжне доручення вихідне” (або “Платіжний ордер на списання грошових коштів”) з видом операції “Перерахування коштів підзвітнику”. Співробітник за допомогою карти оплачує товари та послуги, а також може знімати готівкою грошові кошти. На вчинені витрати співробітник складає авансові звіти (аналогічно розрахункам готівкою грошовими коштами). Для розрахунків з підзвітними особами через корпоративні банківські карти організація повинна відкрити в банку спеціальний картковий рахунок, отримати у банку необхідну кількість платіжних карт, “прив’язаних” до цього рахунку і видати ці карти співробітникам. Співробітник, отримавши карту, може з її допомогою оплачувати товари та послуги, а також знімати готівкою грошові кошти. На відміну від звичайного банківського рахунку, всі операції по витратам грошових коштів з карткового рахунку вважаються видачею під звіт співробітникові – держателю корпоративної банківської карти. Перерахування грошових коштів на спеціальний картковий рахунок при використанні розрахункової (дебетової ) корпоративної картки відображається документом “Платіжне доручення вихідне” з видом операції “Переклад на інший рахунок організації”. Зарахування кредиту на спеціальний картковий рахунок оформляється документом “Платіжний ордер на надходження грошових коштів” з видом операції “Розрахунки за кредитами і позиками”. Для відображення оплати послуг банку, пов’язаних з відкриттям та обслуговуванням спеціального карткового рахунку (кошти перераховуються з розрахункового рахунку організації), використовуються документи “Платіжне доручення вихідне ” (або “Платіжний ордер на списання грошових коштів”) з видом операції “Інше списання безготівкових грошових коштів”. Витрата грошових коштів власником картки для оплати товарів, робіт, послуг або на інші цілі, оформляється документом “Платіжний ордер на списання грошових коштів” з видом операції “Перерахування коштів підзвітнику”. На всі скоєні по карті витрати співробітник складає авансові звіти. Нові можливості довідника “Контрагенти” Для прискорення процесу введення нових контрагентів додана нова форма “Помічник реєстрації нових контрагентів”. При введенні нового контрагента користувач вводить тільки основні дані (назву контрагента, його адресу, адресу основної контактної особи), а всі інші параметри формуються автоматично. Наприклад, автоматично створюється договір контрагента із зазначенням тих параметрів (організація, вид взаєморозрахунків), які вказані в налаштуваннях користувача за замовчуванням. Форму помічника реєстрації нових контрагентів можна попередньо налаштувати. Наприклад, вказати, що вводиться інформація про нового покупця, в якості адреси завжди використовується юридична адреса і т.д. При введенні нового контрагента можна включити контроль дублів записів і програма буде попереджати про те, що контрагент з одним з введених параметрів (ІПН, код за ЄДРПОУ, повне найменування, коротке найменування) вже введений в інформаційну базу. Це скоротить обсяг інформаційної бази і дозволить уникнути введення дублюючих контрагентів різними користувачами програми. Для зручності роботи користувачів у форму списку довідника доданий швидкий відбір елементів, що здійснюється за допомогою двох елементів управління: поля вибору і поля введення. У полі вибору необхідно вибрати тип швидкого пошуку (відбору), тобто вказати по якому полю довідника буде виконуватися відбір: за кодом, найменуванням, ІПН, коду за ЄДРПОУ, повному найменуванню або по всім вказанним у формі полям. А в поле введення необхідно ввести рядок символів, по входженню яких в обране поле буде виконуватися відбір елементів. Після установки відбору в списку будуть видні тільки ті контрагенти, які задовольняють умові відбору. Для скасування відбору необхідно очистити поле введення значення для відбору. Управління роздрібною торгівлею Нові звіти з роздрібної торгівлі Для контролю правильності отримання роздрібної виручки (в автоматізовані торгові точці (АТТ) і неавтоматізовані торгові точці (НТТ)) доданий звіт “Відомість по коштах в роздрібних точках”. Для аналізу руху товарів і вартісної оцінки залишків товарів у АТТ у роздрібних цінах доданий звіт “Відомість по товарах в роздробі”. Використання банківських кредитів у роздрібній торгівлі Конфігурація “Управління торговим підприємством для України” тепер дозволяє обслуговувати операції роздрібного продажу з повною або частковою оплатою банківськими кредитами з автоматичним розрахунком банківської комісії. Для включення даної можливості в налаштуваннях параметрів обліку необхідно встановити прапорець “Використовувати оплату банківськими кредитами”. Інформація про надання банківського кредиту вказується в документі “Чек ККМ” при оформленні роздрібного продажу покупцеві. При проведенні документа в пробитому на фіскальному реєстраторі чеку суми готівкової і безготівкової оплати (оплати банківським кредитом) виводяться окремо. Після відправки копій договорів в банк при закритті касової зміни всі безготівкові оплати збираються в документі “Звіт про роздрібні продажі” на закладці “Оплата банківськими кредитами”. Сума банківської комісії розраховується автоматично від суми оплат банківськими кредитами і відсотка банківської комісії, зазначеної в договорі з банком, що надає кредит. Для оформлення надходження грошових коштів з банку за наданими банківськими кредитами в документі “Платіжний ордер: надходження грошових коштів” доданий новий вид операції “Оплата за банківськими кредитами”. Управління запасами Нові можливості партійного обліку товарів В обробку “Проведення по партіях” додана опциональна можливість виконання на сервері. Для того щоб обробка виконувалася на сервері, у формі обробки, необхідно встановити прапорець “Виконувати на сервері”. При цьому повідомлення про хід процесу проведення по партіям не будуть оперативно виводитися у вікні повідомлень. Повідомлення будуть виведені після того, як проведення по партіях на сервері буде завершено. Додана можливість списання партій при проведенні видаткового ордера. Якщо реалізація товарів оформляється з використанням ордерної схеми, то тепер передбачено два варіанти формування рухів по регістрах партійного обліку. Якщо в налаштуваннях параметрів обліку встановлений прапорець “Списувати партії видатковим ордером”, то рухи по регістрах партійного обліку та пов’язані руху інших регістрів формуються в момент проведення по партіях видаткового ордера. Якщо прапорець “Списувати партії видатковим ордером” скинутий, то рух по регістрах партійного обліку формується в момент проведення по партіях документа “Реалізація товарів і послуг”. Одночасно з цим в управлінському обліку оприбутковуються партії зі статусами “Зворотна тара відкладене відвантаження”, “Куплений відкладене відвантаження”. Остаточне списання відбувається в момент проведення відповідного видаткового ордера. Нові можливості при роботі зі внутрішніми замовленнями Для контролю виконання внутрішнього замовлення в документ “Внутрішні замовлення” на закладці “Додатково” додані реквізити:

 • Підрозділ виконавець – підрозділ підприємства відповідальне за виконання замовлення;
 • Виконавець – співробітник підприємства, призначений відповідальним за виконання замовлення.

Для коригування внутрішнього замовлення доданий документ “Коригування внутрішнього замовлення”. При цьому підтримується стандартний набір функцій:

 • введення документа на підставі внутрішнього замовлення;
 • заповнення табличної частини по кнопці “Заповнити”;
 • автозаповнення резервів по кнопці “Заповнити та провести”;;
 • друк документа коригування;
 • друк внутрішнього замовлення з урахуванням коректувань.

Для зняття резервів і закриття внутрішніх замовлень доданий документ “Закриття внутрішніх замовлень”. При заповненні документа можна використовувати автоматизований відбір документів за різними критеріями відбору. Наприклад, відібрати невиконані замовлення, у яких закінчився термін давності резервів. Додана можливість вказівки декількох різних внутрішніх замовлень, для виконання яких переміщаються товари або поворотна тара в документах “Переміщення товарів”. Для аналізу внутрішніх замовлень додані нові звіти “Внутрішні замовлення” і “Аналіз внутрішніх замовлень”. Новий механізм роботи із серійними номерами Тепер для ведення обліку серійних номерів не обов’язково використовувати довідник серій. Реалізована можливість зберігання серійних номерів в окремому, спеціально для цього створеному довіднику. У конфігурації додана можливість вказівки серійних номерів з нового довідника в документах надходження, реалізації, повернення. Ведення кількісного і сумового обліку номенклатури в розрізі серійних номерів у конфігурації не передбачено. Ведення серійних номерів включається опціонально, як для конфігурації в цілому (встановлений прапорець “Використовувати серійні номери” в налаштуваннях параметрів обліку), так і для кожної позиції номенклатури (прапорець “Вести серійні номери”). Список серійних номерів зберігається в довіднику “Серійні номери”, підлеглому довіднику “Номенклатура”. Інформація про серійний номер заповнюється на додатковому закладці в документі (“Серійні номери”) передбачена можливість введення серійних номерів за допомогою сканера штрих-кодів. В документах, в яких використовуються серійні номери, передбачена можливість роздруківки документа із зазначенням серійних номерів відвантаженних тварів, або товарів, що надійшли. Вказівка місць зберігання товарів Реалізована можливість вказівки стандартних місць зберігання товарів. Це дозволить скоротити час пошуку товарів на складі та час складання замовлень. Також ця можливість при оформленні надходження нових товарів дозволить швидко розкласти товари за їх місцями зберігання. Інформація про місця зберігання вводиться в довідник “Місця зберігання”, який підпорядкований довіднику “Склади”. Для кожної позиції номенклатури вводиться інформація про те, де повинна знаходитися дана позиція номенклатури. Ця інформація вводиться в регістр відомостей “Місця зберігання номенклатури”. Для позиції номенклатури можна визначити кілька місць зберігання на різних складах, одне з них буде пріоритетним. Для швидкого пошуку товару на складах за вказаними для них місцях зберігання, передбачена друкована форма “Бланк товарного наповнення”. Дана форма підключена до документів, що супроводжують відвантаження і надходження товарів. У формі “Бланк товарного наповнення” товари, зазначені в табличній частині документів, групуються і сортуються в порядку їх знаходження в місцях зберігання, визначених в якості основних (пріоритетних місць зберігання) для даного складу. Для довідки у формі виводиться інформація про альтернативні місцях зберігання та про залишки товарів на складі. Форма “Бланк товарного наповнення” може бути налаштована відповідно до потреб кожного конкретного користувача, що працює з програмою. Нова можливість перевірки відповідності документів реалізації (надходження) фактично відвантаженним (прийнятим) товарам шляхом сканування штрих-кодів товарів Додана можливість після заповнення табличної частини документа (наприклад, в режимі введення на підставі) перевірити список відвантаженних (прийнятих) товарів шляхом сканування їх штрих-кодів. Ця можливість може бути використана при попередній збірці товарів по замовленнях покупців або при переміщенні товарів зі складу на склад. Така можливість може застосовуватися і в тому випадку, якщо необхідно зіставити правильність складу товарів, які надійшли з наданою друкованою формою вхідного документа. При перевірці товарів можуть застосовуватися різні види торговельного обладнання: сканери штрихкодів, термінали збору даних, зчитувач RFID міток. Перевірка штрихкодів здійснюється в окремій діалоговій формі, яка відкривається, якщо нажати кнопу “Перевірити” в документах, що супроводжують надходження і відвантаження товарів. Робота з наборами – комплектами товарів У програмі реалізована нова можливість: оформлення продажу комплектів без попереднього складання. Це дозволить скоротити час, витрачений на відвантаження таких комплектів. Тобто комплекти можна збирати “на ходу” у процесі відвантаження товарів покупцеві. Для цього в програмі змінений механізм роботи з наборами. Введено два нових види номенклатури – набір – комплект і набір – пакет. Використання набору – пакета аналогічно використанню позиції номенклатури з видом “Набір” в попередній редакції конфігурації. Набір – пакет використовується для швидкого підбору списку позицій у документ. Набір – комплект використовується для відвантаження товарів, що не вимагають попереднього складання. Набір – комплект не зберігається на складі, процес комплектації відбувається в момент відвантаження товарів покупцеві. На набір – комплект можуть бути призначені ціни, відмінні від сумарної ціни комплектуючих, що входять до його складу. Інформація про комплектуючі, що входять до складу набору – комплекту, задається на закладці “Комплектуючі”, але може бути змінена і в самому документі. Інформація про набір – комплекті вводиться на закладці “Товари”. В окремій табличній частині документа (кнопка “Склад набору”) відображається список тих комплектуючих, які задані для набору – комплекту в довіднику “Номенклатура”. При необхідності склад комплектуючих, що входять до складу набір – комплекту можна змінити. При оформленні відвантаження товарів зі складу, фактом продажу є продаж набору – комплекту. При цьому списуються ті комплектуючі, які входять в набір – комплект. Собівартість набору комплекту розраховується, як сума собівартостей комплектуючих, що входять до його складу. Для набір – комплектів передбачена можливість резервування комплектуючих, що входять до складу набір – комплекту, на складі і замовлення комплектуючих у постачальника під конкретне замовлення покупця. Помічник введення номенклатури Для прискорення введення інформації про нові позиції номенклатури в конфігурацію доданий помічник введення номенклатури. Помічник введення використовується в якості форми номенклатури при введенні нових позицій. За допомогою помічника введення можна налаштувати список доступних і обов’язкових полів форми позиції номенклатури для кожного конкретного користувача. При цьому можна налаштувати як показ окремих сторінок (закладок форми), так і видимість, і обов’язковість вказівки окремих реквізитів. Наприклад, менеджеру з продажу не повинна бути доступна інформація про постачальника, який постачає товар, а от вказівка повного найменування і артикулу при введенні нового товару для нього має бути обов’язкова. Для обов’язкових до заповнення реквізитів при записі виконується перевірка, і якщо реквізит не заповнений, видається відповідне повідомлення. Для деяких реквізитів можна встановити перевірку унікальності, тоді при записі елемента для них буде виконана перевірка унікальності за допомогою обробки “Пошук і заміна дубльованих елементів довідників”. За допомогою помічника введення при введенні нових позицій номенклатури можна:

 • вводити інформацію про номенклатуру постачальника (назва, код і артикул товару постачальника) і цінах поставки;
 • вказувати місце зберігання для нового товару;
 • реєструвати відпускні ціни на позиції номенклатури;
 • розраховувати відпускні ціни на підставі базових цін і торгових націнок;
 • визначати список комплектуючих для комплектів та наборів;
 • розраховувати ціни на комплекти за цінами комплектуючих;
 • вводити інформацію про проекти або про види розподілу по декількох проектах, до яких стосується ця позиція номенклатури.

При реєстрації нової позиції автоматично створюються нові документи, реєструють ціни (“Установка цін номенклатури”, “Установка цін номенклатури контрагентів”), а також нові записи у відповідних регістрах (“Місця зберігання номенклатури”, “Номенклатура постачальників”, “Комплектуючі номенклатури” і т.д.). Таким чином, спрощено процес введення нової позиції номенклатури, користувачеві не треба вводити додаткові документи, вони будуть формуватися автоматично при введенні нового запису про товар. Показ залишків і цін у формах списку довідника “Номенклатура” У довідник “Номенклатура” додана нова можливість швидкого перегляду залишків, цін і розташування конкретного товару згідно з місцями зберігання. Застосування даної можливості допоможе менеджеру з продажу швидко відповісти на запитання клієнта про наявність товарів на складі, про ціну товару. Дана можливість включається у формах списків довідника “Номенклатура” в меню “Дії” – “Залишки товарів на складах”. В окреме табличне поле форми виводиться інформація про залишки для поточної позиції списку довідника номенклатури в розрізі характеристик даної номенклатури і складів. Причому виводиться інформація не тільки про вільні залишки товарів, а й про кількість зарезервованого товару і кількості очікуваного товару по замовленнях постачальників. У цьому ж діалоговому вікні можна вивести інформацію про поточні відпускні ціни, які задані для товарів. Якщо для номенклатури в регістрі відомостей “Місця зберігання номенклатури” визначені місця зберігання на складах, то буде зображено адресу основного місця зберігання на складі. Швидкий відбір у довіднику “Номенклатура” Для зручності роботи користувачів зі списком номенклатури у форму списку довідника доданий швидкий відбір елементів, що здійснюється за допомогою двох елементів управління: поля вибору і поля введення. У полі вибору необхідно вибрати тип швидкого пошуку (відбору), тобто вказати по якому полю довідника буде виконуватися відбір: за найменуванням, артикулу, повному найменуванню або по всім видимим у формі полям. А в поле введення необхідно ввести рядок символів, по входженню яких в обране поле буде виконуватися відбір елементів. Після установки відбору в списку будуть видні тільки ті позиції номенклатури, які задовольняють умові відбору. Для скасування відбору необхідно очистити поле введення значення для відбору. Зміни в документах “Коригування якості товарів” та “Коригування серій і характеристик” Для товарів, які зарезервовані під замовлення покупців, заборонено змінювати параметри якості, серій і характеристик товарів. При проведенні документів додана перевірка на наявності в документі рядків, які не змінюють якість, серії або характеристики товарів. Якщо такі рядки присутні в документі, то такий документ проведений не буде і буде видано відповідне попередження. Новий показник у звіті “Аналіз доступності товарів на складах” У звіт “Аналіз доступності товарів на складах” доданий показник “Замовлено у постачальників”. За допомогою цього показника можна проконтролювати інформацію про кількість очікуваного товару, тобто показується та кількість товарів, яка замовлена у постачальників, але ще не отримана на дату формування звіту. Ціноутворення Для документів з ціноутворення створений окремий журнал документів “Журнал документів ціноутворення”. Цінові групи Для зручності роботи користувача з підсистемою “Ціноутворення” додано ще один варіант класифікації товарів – цінові групи.Список цінових груп зберігається в однойменному довіднику. На всі товари, що належать одній ціновій групі можна:

 • призначити єдину знижку (документ “Установка знижок номенклатури”);
 • призначити націнку (знижку) залежно від умов продажів (документ “Установка націнок за умовами продажу”).

Для кожного клієнта торгового підприємства можна призначити різні типи цін продажу по кожній ціновій групі товарів (документ “Установка типів цін по групах номенклатури для покупців”). Після віднесення нового товару до цінової групи, на цей товар будуть поширюватися всі ті умови, які задані для товарів даної цінової групи, без введення додаткових документів ціноутворення. Цінові групи можуть бути також використані для групування та сортування позицій номенклатури в прайс -листі. Кожну номенклатурну позицію можна віднести до однієї цінової групи. Для цього в довідник “Номенклатура” доданий реквізит “Цінова група”. Новий спосіб розрахунку цін В конфігурацію доданий новий спосіб розрахунку ціни: по входженню базової ціни в діапазон. Таким чином, у конфігурації тепер можливо два способи розрахунку:

 • За процентною націнцкою на базовий тип – ціни буде отримано зміною значень базової ціни на певний відсоток націнки, який необхідно вказати;
 • По входженню базової ціни в діапазон – ціни будуть розраховані залежно від приналежності базової ціни до певного діапазону.

Спосіб розрахунку задається в документі “Установка цін номенклатури”. Для кожної позиції номенклатури можна вказати свій спосіб розрахунку ціни. За замовчуванням використовується той спосіб розрахунку, який заданий для типу ціни в довіднику “Типи цін номенклатури”. В документі “Установка цін номенклатури” і в довіднику “Номенклатура” додана можливість автоматичного розрахунку відпускних цін на підставі базової ціни і торгової націнки (“Розрахувати за базовими цінами”). В довідник “Номенклатура” додана додаткова можливість розрахунку ціни комплекту на підставі цін комплектуючих (“Розрахувати ціну комплекту”). Формування цін за діапазонами базових цін Додана можливість встановлювати ціну продажу дискретно по інтервалах базової ціни, наприклад: якщо базова ціна від 2 у.о. до 2.5 у.о. – продаж за ціною 50 грн. , якщо базова ціна від 2.5 у.о. до 3 у.о. – продаж за ціною 60 грн. Шкала діапазонів базових цін і відповідні їм значення цін установлюються документом “Установка діапазонів базових цін”. Ці дані використовуються при розрахунку цін в документі “Установка цін номенклатури” для тих рядків, у яких зазначений спосіб розрахунку “За входженню базової ціни в діапазон”. Ціна продажу розраховується в документі установки цін номенклатури відповідно із заданим способом розрахунку, в документах відпуску товарів використовується вже встановлена ціна. Установка типів цін по групах номенклатури для покупців Додана можливість для кожного покупця (за всіма його договорами) встановити тип цін, відмінний від типу цін у договорі для певних цінових або номенклатурних груп товарів. Наприклад, за умовчанням за договором з покупцем всі товари відпускаються йому за 3-ою колонкою прайс – листа, однак для цінової групи “Мультимедіа” призначено, що товари повинні відпускатися за 4-ою колонкою. Призначення спеціальних типів цін для цінових або номенклатурних груп проводиться документом “Установка типів цін по групах номенклатури для покупців”. Установка націнок за умовами продажу Додана можливість при оформленні документів надходження/реалізації товарів встановлювати націнку (знижку) на відпускні/закупівельні ціни товарів залежно від умов продажів. Інформація про умови продажу, при яких встановлюється націнка (знижка) зберігається в довіднику “Умови продажу”. Наприклад, в якості умови продажу можуть бути: націнка при продажу за безготівкову оплату, націнка за налаштування обладнання і т.д. Націнки (знижки), які буде встановлено у відповідності з умовами продажу, призначаються документом “Установка націнок за умовами продажу”. Націнки призначаються для цінових або номенклатурних груп, що визначається видом операції документа. Якщо відсоток націнки заданий позитивним числом, то буде встановлюватися націнка, якщо негативним – знижка. В документах управління установкою націнки (знижки) за умови продажів здійснюється у формі, яка відкривається, якщо натиснути кнопку “Ціни та валюта”. Значення умови продажів, згідно з яким буде встановлена націнка (знижка) задається в полі “Умова продажу”. Якщо умова продажу зазначена в договорі, за яким оформляється документ або встановлено в налаштуваннях користувача, то ця умова продажів буде використовуватися в документі за замовчуванням. При цьому умова продажів з договору є пріоритетним по відношенню до умови продажів в налаштуваннях користувача. Робота з даними механізмом можлива в документах:

 • Замовлення покупця;
 • Коригування замовлення покупця;
 • Звіт про роздрібні продажі;
 • Надходження товарів і послуг;
 • Надходження товарів і послуг у НТТ;
 • Реалізація товарів і послуг;
 • Рахунок на оплату покупцеві;
 • Замовлення постачальникові;
 • Коригування замовлення постачальника;
 • Рахунок на оплату постачальника;
 • Повернення товарів від покупця;/li>
 • Чек ККМ.

Натуральні (бонусні) знижки Додана можливість призначення натуральних (бонусних) знижок при продажу товарів. Натуральні (бонусні) знижки призначаються в тому випадку, якщо при купівлі певного списку товарів, один з товарів віддається клієнту в подарунок, тобто безкоштовно. Наприклад: “При купівлі 2- х пар взуття крем безкоштовно”, “При купівлі холодильника і телевізора – кавоварка безкоштовно”. Товар, який віддається безкоштовно, називається “бонусом”. Натуральні (бонусні) знижки вводяться в документі “Установка знижок номенклатури” з встановленим видом операції “Натуральні знижки”. На закладці “Бонуси” необхідно задати необхідні комплекти, на які дається бонус, і поставити їм у відповідність бонус (подарунок). У документах продажу перед проведенням документа виконується перевірка на складання з обраної номенклатури бонусних комплектів. Якщо з обраних товарів можна скласти комплекти, на які дається бонус, то задається питання про відкриття форми підбору бонусних комплектів. Якщо відповідь ствердна, то відкривається вікно, в якому необхідно вибрати необхідний бонус і вказати кількість цього бонусу. У формі також показується: за що дається бонус і які бонуси покладені. Обраний бонусний комплект замінює перелік номенклатури, за яку дається бонус. А до складу бонусного комплекту потрапляють позиції, за які даються бонуси і самі бонуси. Можна відмовитися від вибору бонусного комплекту – в цьому випадку користувач повертається до редагування документа. Бонус можна надавати не тільки при купівлі певної кількості товарів, але і при покупці декількох товарів. Наприклад, на комплект “Телевізор і Холодильник” дається бонус “Кавоварк”. При оформленні документа продажу при виборі позиції “Телевізор” програма попередить, що якщо покупець купить ще “Холодильник” йому в подарунок буде запропонована “Кавоварка”. Використання неповних спеціальних пропозицій (бонусів) можна в програмі відключити. Ціни на комплекти з бонусом задаються стандартним чином у документі “Установка цін номенклатури”. Натуральні знижки можна достроково скасувати документом “Скасування знижок номенклатури”. Нові можливості друку прайс -листа В обробку “Друк прайс –листа” додані нові можливості:

 • Формування прайс – листа тільки по тих позиціях, для яких змінилися ціни (виключення з прайс – листа товарів, ціни на які не змінилися з певної дати).
 • Формування прайс -листа з використанням властивостей і категорій номенклатури.
 • Зміна назви додаткових колонок , що виводяться в прайс – лист і їх розташування щодо позиції номенклатури (разом з назвою номенклатури, в окремій колонці до або після назви номенклатури).
 • Сортування товарів у прайс – листі.
 • Збереження всіх зроблених налаштувань.

Призначення автоматичних знижок при реалізації послуг У документах реалізації тепер можна встановлювати автоматичні знижки на послуги. Автоматичні знижки на послуги призначаються документом “Установка знижок номенклатури”. У документах оптового продажу (“Замовлення покупця”, “Коригування замовлення покупця”, “Рахунок на оплату покупцеві”, “Реалізація товарів і послуг”) на закладці “Послуги” в табличну частину додані реквізити для роботи з автоматичними знижками. При заповненні табличної частини послугами якщо виконується умова надання знижки, то на послуги буде розрахована автоматична знижка. У документах роздрібної торгівлі “Чек ККМ” і “Звіт про роздрібні продажі” також можна працювати з автоматичними знижками на послуги. Аналіз наданих знижок Для аналізу наданих знижок доданий новий звіт “Надані знижки” . У звіт “Продажі” додана можливість отримувати інформацію про суму продажів без знижки, суму знижки і відсотку знижки. Нові можливості при установці знижок за дисконтними картками Тепер передбачена можливість призначати знижки не тільки по одній конкретній дисконтній карті, але і по декількох дисконтних картках одного виду. Призначення дисконтних знижок тепер підтверджується документально – документ “Установка знижок номенклатури”. Тобто тепер дисконтні знижки можуть призначатися за певними ціновими групами, по конкретних товарах з урахуванням часу дії. Наприклад, можна призначити знижку за дисконтною карткою на товари певної цінової групи тільки в денний час. Додана можливість використання накопичувальних знижок за дисконтними картками. При використанні цієї можливості дані про суму знижок за дисконтними картками підсумовуються, і якщо сума покупок досягає певного значення, то за дисконтною картою збільшується відсоток знижки або її власнику проводиться заміна дисконтної картки. Для контролю надання знижок за дисконтними картками доданий новий звіт “Продажі за дисконтними картками”. Груповий друк цінників і етикеток Додана можливість групового друку цінників і етикеток на товари. Груповий друк цінників і етикеток тепер доступний в документах надходження товарів (“Надходження товарів і послуг” та “Надходження товарів у НТТ”) і в довіднику “Номенклатура”. При друку цінників і етикеток можна встановити відбір по номенклатурі, характеристиці номенклатури, наявності товару на складі. При цьому передбачена можливість друку декількох копій цінників або етикеток на один товар, можливість вказівки в етикетці товару ціни. Управління грошовими коштами План руху грошових коштів Розроблено механізм для планування руху грошових коштів. План руху грошових коштів (РГК) дає досить чітке уявлення про грошові потоки періоду планування і при цьому не вимагає значного досвіду і значних ресурсів. Планування проводиться за допомогою документа “План руху грошових коштів”. Документ формується для підрозділу за сценарієм на період певної періодичності (від дня до року). Окремими документами формуються плани руху безготівкових і готівкових грошових коштів. Крім того, планування ведеться в розрізі статей РГК і проектів. План може бути заповнений автоматично за фактичними даними і за даними інших підсистем планування. Можливі джерела планування:

 • суми фактичних надходжень і платежів грошових коштів (ГК);;
 • плани руху грошових коштів (за іншими сценаріями, за інший період і пр.);
 • фактичні обсяги продажів і закупівель;
 • плани продажів і закупівель;
 • суми дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • неоплачені замовлення покупців і замовлення постачальникам;
 • заборгованість по заробітній платі.

В якості джерел планування не використовуються заявки на витрачання ГК і плановані надходження ГК. План РГК звичайно формується на період більшої протяжності, ніж платіжний календар, і містить більш загальну інформацію. Зведену інформацію про результати планування, наприклад, про план РГК по всіх підрозділах підприємства, можна отримати зі звіту “План руху грошових коштів”. Для контролю виконання плану призначений звіт “Порівняльний аналіз руху грошових коштів”. Цей же звіт може застосовуватися для порівняння планів РГК за різними сценаріями або за різні періоди. Оплата від покупців платіжними картами Конфігурація “Управління торговим підприємством для України” тепер дозволяє обслуговувати операції роздрібного та оптового продажу з повною або частковою оплатою платіжною карткою. Для включення даної можливості в налаштуваннях параметрів обліку необхідно встановити прапорець “Використовувати оплату платіжними картками”. При роботі з платіжними картками користуються договором еквайрингу, укладенним з банком, в якому вказуються види обслуговуваних платіжних карток і відсоток торгової поступки. Оплата платіжною карткою при роздрібній торгівлі фіксується документом “Чек ККМ”. Після закриття касової зміни інформація про всі оплати платіжними картками за зміну збирається в документі “Звіт про роздрібні продажі” на закладці “Оплата платіжними картками”. В тому випадку, якщо при оплаті платіжною карткою повинна фіксуватися інформація про покупця, то тоді така оплата оформляється за допомогою документа “Оплата від покупця платіжною карткою”. В документі повинен бути встановлений вид операції “Оплата від покупц”. При цьому покупцем може бути, як фізична, так і юридична особа. Документ може бути введений на підставі документа відвантаження, рахунки на оплату покупцеві, замовлення покупцеві. При розрахунках з банком оформляється документ “Платіжний ордер: надходження грошових коштів” з видом операції “Надходження оплати за платіжними картками”. У документі вказується сума торгової поступки і та стаття витрат, на яку буде віднесена ця сума. Нові поля для заповнення в платіжних документах В довіднику “Договори контрагентів” доданий реквізит “Основна стаття руху грошових коштів” (на закладці “Додатково”). Значення, вказане в даному реквізиті буде підставлятися за замовчуванням у платіжних і касових документах при виборі цього договору. Управління замовленнями Нові можливості в роботі з замовленнями постачальників Для швидкого оформлення замовлення постачальнику у разі використання схеми “роботи під замовлення” додана можливість введення документа “Замовлення постачальникові” на підставі документа “Замовлення покупця”. Для автоматичного формування замовлень на підставі потреб у поворотній тарі на закладці “Тара” додані засобі автоматичного заповнення табличної частини (по кнопці “Заповнити”) “Заповнити потребами” і “Додати потреби”. Вказівка замовлень в табличних частинах документів надходження і реалізації Додана можливість в документах надходження та реалізації товарів вказувати замовлення в табличних частинах документів, що дозволяє оформляти один документ реалізації по декількох замовленнях покупця і один документ надходження по декількох замовленнях постачальнику. Управління роботою даного механізму проводиться в налаштуваннях параметрів обліку. Для налаштування “Вказівка замовлень в табличній частині документів” можна вибрати один з варіантів:

 • Не використовувати;
 • Для документів надходження;
 • Для документів реалізації;
 • Для документів надходження і реалізації.

У табличні частини документів “Реалізація товарів і послуг” та “Рахунок на оплату покупцеві” додається колонка “Замовлення покупця”. Видимість колонки в документах залежить від налаштування параметрів обліку. При цьому можливий підбір замовлень, а також заповнення документів реалізації та оплати з урахуванням замовлень в табличних частинах. У табличні частини документів “Надходження товарів і послуг” та “Надходження товарів і послуг у НТТ” додається колонка “Замовлення постачальникові”. Видимість колонки в документах залежить від налаштування параметрів обліку. Нові можливості налаштування авторезервування і авторозміщення по замовленнях Додана можливість налаштування стратегії авторезервування по замовленнях. У налаштуваннях параметрів обліку на закладці “Замовлення” можна вказати стратегію, яка буде використовуватися за умовчанням в документах при авторезервуванні: “Спочатку в замовленнях постачальникам, потім на складах” або “Спочатку на складах, потім у замовленнях постачальникам”. При необхідності в документах можна вибрати іншу стратегію. У попередній версії конфігурації Управління авторезервуванням і авторозміщенням по замовленнях виконувалося за допомогою прапорців “Авторезервування” і “Авторозміщення” у формі документів “Замовлення покупця” , “Коригування замовлення покупця”, “Резервування товарів”, “Внутрішні замовлення”. Тепер управління авторезервуванням і авторозміщенням в цих документах, а також у новому документі “Коригування внутрішнього замовлення” робиться в спеціальній формі, яка відкривається, якщо натиснути на кнопку “Заповнити та провести”. При відкритті форма заповнюється налаштуваннями для авторезервування по замовчуванню, які задані в налаштуваннях параметрів обліку і в налаштуваннях користувача. Нові звіти для контролю за резервуванням і розміщенням товарів Для контролю та управління резервами і розміщенням товарів у замовленнях постачальників додані нові звіти “Товари в резерві на складах” і “Розміщення замовлень”. У звіті “Товари в резерві на складах” показується залишок товарів, зарезервованих у замовленнях покупців, внутрішніх замовленнях і товарів, зарезервованих за документом “Прибутковий ордер на товари” (з встановленим прапорцем “Без права продажу”). За допомогою цього звіту можна подивитися по яких документах був зарезервований товар і при необхідності зняти товар з резервування і перенести резерв на інше замовлення покупця. Звіт “Розміщення замовлень” призначений для отримання інформації про розміщення замовлень постачальників у замовленнях покупців. За допомогою цього звіту можна отримати інформацію про те, в яких замовленнях постачальнику розміщений конкретний товар, замовлений покупцем і дату поставки товарів постачальниками. Управління продажами Міжфірмові продажи Автоматизований процес виписки документів передачі між власними організаціями на підставі негативних залишків товарів в одних організаціях і позитивних залишків в інших організаціях. Продаж власним організаціям здійснюється як продаж власним контрагентам, інформація про яких зберігається в регістрі відомостей “Власні контрагенти”. Оформлення документів по продажам між фірмами виконується за допомогою обробки “Пакетне введення документів”. При цьому для організації, від імені якої оформляються документи, це можна зробити одним з двох способів:

 • Продаж товарів власним організаціям;
 • Купівля товарів у власних організацій.

Механізм “Швидкий продаж” Для скорочення часу оформлення документів покупцеві в документи “Замовлення покупця” і “Реалізація товарів і послуг” додано механізм “Швидка продаж”, який здійснює пакетний введення документів на підставі оформленого документа “Реалізація товарів і послуг”. Форма налаштування механізму “Швидка продаж” відкривається в документі “Замовлення покупця” по кнопці “Оформити реалізацію”, а в документі “Реалізація товарів і послуг” по кнопці “Оформити документи”. У формі можна вказати список документів, які необхідно оформити (“Податкова накладна”, “Прибутковий касовий ордер”, “Реалізація товарів і послуг”). Для документів можна вибрати друковану форму, задати режим друку документів (з попереднім переглядом або відразу на друк), кількість друкованих копій документів. Оформлення готівкової оплати при пакетному введенні документів з документа “Замовлення покупця” можливо тільки якщо в полі “Банківський рахунок (каса)” обрана каса , в яку повинні надійти кошти. Налаштування, встановлені користувачем у формі настройки швидкого продажу зберігаються, вони можуть бути використані в наступному сеансі роботи. Якщо у формі настройки скинути прапор “Показувати форму настроювання при формуванні документів”, то форма не буде відкриватися при виклику механізму, а відразу будуть виконуватися дії відповідно до встановлених налаштувань. Відновити показ форми можна з меню “Дії” – “Відкрити форму настроювання оформлення пакета документів”. Нові можливості обробки “Робоче місце менеджера з продажу” Тепер менеджер з продажу може використовувати робоче місце з продажу не тільки для виписки замовлень покупців і рахунків на оплату, а й для виписки документа “Реалізація товарів і послуг”. Нові звіти з аналізу продажів товарів Для аналізу продажів товарів у розрізі постачальників доданий новий звіт “Продажі по постачальникам”. Доданий звіт “Валовий прибуток по постачальниках”, який показує валовий прибуток у розрізі постачальників. Забезпечено синхронна робота звітів “Валовий прибуток” і “Валовий прибуток по постачальниках”. У звіти доданий додатковий показник “Ефективність”. Показник “Ефективність” обчислюється як відношення валового прибутку до собівартості товару, виражене у відсотках. Звіт “XYZ аналіз продажів” перейменовано на “XYZ/ABC аналіз продажів”. Тепер в одному звіті суміщені можливості класифікації об’єктів по класах стабільності (XYZ аналіз) і по класах важливості (ABC аналіз) обраного параметра з погляду реалізації товарів і послуг торгового підприємства за даними управлінського обліку. Планування закупівель і продажів Для зменшення кількості документів планування, додана можливість деталізації складу плану за підперіоди основного періоду плану. Це надає можливість скласти один укрупнений план (наприклад, на рік) і в ньому вказати деталізацію за підперіоди (наприклад, місяць) без складання додаткових документів планування на кожен місяць. При цьому кожна позиція складу плану може бути віднесена до певного підперіода. В якості підперіоди може використовуватися одна з періодичностей: рік, півріччя, квартал, місяць, декада, тиждень, день. Розподіл товарів за підперіоди може здійснюватися з урахуванням профілів розподілу (сезонності продажів). Програма дозволяє тепер створювати більш деталізовані плани по контрагентах, договорах і замовленнях покупців. Це дозволить більш чітко планувати обсяги продажів покупців і контролювати виконання планів продажів у розрізі замовлень покупців за допомогою план – фактного аналізу. При плануванні закупівель можна сформувати замовлення постачальникам на підставі інформації про замовлення покупців, представлених у складі плану закупівель. Нові сервісні можливості в помічнику планування Тепер при плануванні для аналізу даних в якості джерел попиту можна використовувати дані відразу за кілька періодів (поєднання декількох стратегій одного виду). При цьому додавання і об’єднання джерел можна проводити з урахуванням або без урахування замовлень , підрозділів , проектів, контрагентів, договорів. Це дозволить, наприклад, вибрати наступну стратегію планування: план закупівель створити на основі аналізу продажів підрозділу оптового продажу за листопад місяць попередніх двох років. При цьому в якості джерела вибрати той обсяг продажів, який є максимальним. Всі налаштування, які зроблені в помічнику планування (стратегії розрахунку кількості та сум, відбори даних для планування, порядок роботи з джерелами потреб) тепер зберігаються в інформаційній базі для кожного конкретного користувача. Причому ці установки можуть бути доступні для використання всім іншим користувачам. Таким чином, начальник відділу маркетингу може розробити стратегії розрахунку планових даних, затвердити їх з керівництвом підприємства, а потім роздати всім іншим співробітникам для застосування цих стратегій в поточній роботі. Планування по точці замовлення В документі “Установка значень точки замовлення” додана можливість вказівки одиниці виміру значення точки замовлення і значення мінімального страхового запасу. Вказівка одиниці виміру має сенс тільки для фіксованого способу визначення, так як тільки в цьому випадку значення точки замовлення і мінімального страхового запасу задаються безпосередньо в документі. Інші способи визначення припускають розрахункові величини зазначених показників. При проведенні документа значення вказаних показників приводяться до одиницям зберігання залишків. У звіті “Аналіз точки замовлення” доданий новий показник “Рекомендований обсяг закупівель”, який розраховується, як різниця між залишком на складі та значенням точки замовлення на дату формування звіту. Безпосередньо з форми звіту можна сформувати замовлення постачальникам. Замовлення постачальникам формуються по тих товарах, у яких рекомендований обсяг закупівель більше нуля. Перед формуванням замовлень виводиться попередня таблиця, в якій можна уточнити склад товарів, за якими необхідно формувати замовлення постачальникам. В якості постачальника вказується той постачальник, який визначений для товару, як основний постачальник. Управління відносинами з покупцями і постачальниками Завдання з оповіщеннями Додана можливість створювати завдання з оповіщеннями. Завдання з оповіщенням служить для фіксації певної задачі користувачем програми (ініціатором) і передачі її для виконання іншому користувачеві програми (виконавцю). В задачі вказується термін передбачуваного виконання завдання і наводиться її опис. Отримавши сповіщення про завдання, користувач -виконавець повинен виконати поставлене завдання і поставити відмітку про її виконання. Контроль виконання завдань проводиться у списку завдань (пункт меню “Сервіс” – “Завдання з оповіщеннями” – “Переглянути список”). Нове завдання з оповіщенням можна ввести на підставі документів: “Подія”, “Замовлення покупця”, “Замовлення постачальникові”, “Рахунок на оплату покупцеві”, “Рахунок на оплату постачальникові”, “Внутрішні замовлення”. Введення нового завдання проводиться натисненням кнопки із зображенням будильника у верхній командній панелі документів або через пункт меню “Сервіс” – “Завдання з оповіщеннями” – “Поставити завдання”. Нова задача може бути поставлена для контрагента або контактної особи. Завдання з оповіщенням використовується також і для нагадування про дні народженні контрагента або контактної особи. Важливо!!!Механізм завдань з оповіщенням заміняє існуючий раніше механізм нагадувань. Механізм “Менеджер контактів” Обробка “Менеджер контактів” надає користувачеві єдиний інструмент для роботи з подіями, календарем користувача та внутрішньої електронною поштою. Обробка викликається з меню “Сервіс” – “Менеджер контактів”. Важливо!!!Існуючі раніше окремі обробки “Пошта”, “Календар користувача” видалені з системи. Звіти Звіт “Універсальний звіт” В конфігурацію доданий новий універсальний звіт, який об’єднує можливості звітів “Залишки і обороти” і “Список/крос-таблиця”. Універсальний звіт дозволяє:

 • Об’єднувати показники в групи;
 • Виводити негативні значення показників червоним;
 • Управляти необхідністю виводу детальних записів;
 • Управляти необхідністю виведення загальних підсумків;
 • Виводити властивості і категорії об’єктів разом зі значеннями вимірювань;
 • Виводити додаткові поля з урахуванням розміщення і положення:
  • Розміщення: з угрупуваннями, в окремих колонках, в окремій колонці; Положення: перед угрупованням, замість угруповання, після угруповання;
  • Положення: перед угрупованням, замість угруповання, після угруповання
 • Виконувати сортування за значеннями показників;
 • Встановлювати відбір за значенням показників;
 • Оформляти звіт одним з доступних стандартних варіантів оформлення;
 • Використовувати умовне оформлення;
 • Відкрити кілька звітів одночасно;
 • Зберігати налаштування звіту в інформаційній базі.

Робота з настройками звітів Для звітів, створених на базі універсального звіту додані нові можливості роботи з настройками звітів:

 • Зберігання налаштувань в інформаційній базі;
 • Зберігання і використання загальних, групових та персональних налаштувань користувачів;
 • Запозичення персональних налаштувань інших користувачів.

Звіт “Дебіторська заборгованість за термінами боргу” Додано звіт “Дебіторська заборгованість за термінами боргу”. Звіт дозволяє отримати інформацію про суми дебіторської заборгованості (боргу контрагентів перед торговим підприємством) на дату звіту, і про те, як давно ця заборгованість виникла. Строки виникнення заборгованості групуються по інтервалах. Облік за проектами У програмі передбачено ведення обліку відвантаження, надходження товарів, а також надходження і витрати грошових коштів у розрізі проектів. В новій редакції конфігурації додана можливість автоматичного розподілу товарних позицій по проектах. Цей розподіл проводиться відповідно із заданими для товарних позицій видами розподілу. Проект можна вказати, як для всього документа, так і для окремих позицій номенклатури. При відвантаженні (надходженні) товарів може здійснюватися розподіл по проектах відповідно заданим проектам (або видам розподілу по декількох проектах) для позиції номенклатури. Це дозволить виробляти більш детальний аналіз в розрізі проектів. В договір контрагента доданий реквізит “Основний проект”. В документах, в яких можна вказати проект, при виборі договору контрагента буде підставлятися значення проекту з договору (в шапку документа). Бухгалтерський облік Регістр відомостей “Рахунки обліку номенклатури” Рахунки обліку номенклатури в редакції 1.1 можуть бути задані для кожного виду номенклатури. Також можна встановити рахунки обліку для певної групи довідника “Номенклатура” і певного виду номенклатури. Документ “Інвентаризація взаєморозрахунків з контрагентами” Документ “Інвентаризація взаєморозрахунків з контрагентами” (меню Документи – “Покупка” (“Продаж”) – “Інвентаризація розрахунків з контрагентами”) призначений для проведення інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості організації з бухгалтерського обліку. За даними документа можна роздрукувати типову форму інв-17 “Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами”. Товарний звіт Передбачена можливість формувати товарний звіт (меню “Продаж” – “Товарний звіт (роздріб)”) за роздрібними складам і складам НТТ з підсумковим обліком за даними бухгалтерського обліку. Товарний звіт показує залишки на початок періоду, суми надходження товару в розрізі прибуткових документів, суми витрати товару в розрізі видаткових документів, залишки товару на кінець періоду. Введення початкових залишків по закритих взаєморозрахунках (неодержані податкові накладні) Документ “Коригування боргу”, вид операції “Введення початкових залишків”, тепер дозволяє вводити залишки по неотриманою податкових накладних у разі, коли взаєморозрахунки з контрагентами на момент введення залишків закриті. Для проведення даної операції необхідно встановити в табличній частині документа прапорці “Ні НН” і “Взаєморозрахунки закриті”. Виробництво та облік витрат Зміни аналітик обліку витрат Облік витрат на збут тепер можливий у розрізі замовлень покупців. Замовлення витрат може бути вказаний:

 • в документі “Вимога – накладна” на закладці “Облік витрат”;
 • в документі « Надходження товарів і послуг» на закладці “Послуги”;акладке “Услуги”;
 • в документі “Інші витрати”.

У звіт “Витрати” додано угруповання “Замовлення покупця”. УВАГА!!! Облік у розрізі замовлень ведеться тільки для витрат на збут. Позамовний облік у виробництві не ведеться. Поскільки розподіл загальновиробничих витрат проводиться для підрозділу в цілому, без розбивки по номенклатурних групах, тепер в документах, що реєструють загальновиробничі витрати, не може бути вказана номенклатурна група. Документ “Вимога- накладна” В документі “Вимога – накладна” вказується одна і та ж аналітика витрат для всіх матеріалів, що списуються. На закладці “Матеріали” для кожного матеріалу тепер не вказується стаття витрат і додаткова аналітка витрат (номенклатурна група, об’єкт будівництва). Аналітика витрат в управлінському та бухгалтерському обліку вказується на закладці “Облік витрат”. Спочатку вказується аналітика витрат управлінського обліку: стаття витрат і додаткова аналітика, склад якої залежить від характеру витрат. Аналітика бухгалтерського обліку заповнюється автоматично і збігається з аналітикою управлінського обліку. Аналітика бухгалтерського обліку може бути змінена користувачем. Примітка. В інформаційній базі збережені документи, введені до оновлення. Аналітика витрат управлінського обліку для них перенесена з закладки “Матеріали” на закладку “Облік витрат”. У разі, якщо для різних матеріалів була вказана різна аналітика витрат, ця аналітика збережена на закладці “Матеріали”. Щоб побачити її, потрібно встановити видимість колонок “Стаття витрат” , “Номенклатурна група” та “Об’єкт будівництва”. Встановлення видимості колонок проводиться в спеціальному вікні “Налаштування списку”, що викликається з контекстного меню табличній частині. Документи, що реєструють випуск готової продукції (надання послуг, виконання робіт) При проведенні документа “Звіт виробництва за зміну” можуть бути списані сировину і матеріали, необхідні для виробництва продукції. Для цього в документі потрібно встановити прапор “Списати матеріали” і заповнити табличну частину на закладці “Матеріали”. Таблична частина може бути заповнена автоматично при натисканні кнопки “Заповнити”, якщо на закладках “Продукція” і “Послуги” вказані специфікації. В документах “Звіт виробництва за зміну” і “Акт про надання виробничих послуг” номенклатурна група випуску тепер зазначається для кожної продукції (послуги). Реквізит “Номенклатурна група” перенесений з заголовка документа в табличні частини “Продукція” і “Послуги”. Номенклатурна група підставляється автоматично, якщо заповнений реквізит “Номенклатурна група” у вибраної номенклатури. В документах “Акт про надання виробничих послуг” реквізити Підрозділ, Підрозділ організації та Рахунок витрат перенесені з закладки “Счет затрат” в заголовок документа. Розподіл витрат Розподіл витрат основного і допоміжного виробництва: внутрішні послуги Облік внутрішніх послуг може здійснюватися:

 • за плановою собівартостю випуску,
 • за кількістю послуг.

Вимірювач обліку за умовчанням визначається в налаштуваннях параметрів обліку на закладці “Виробництво і витрати”. Вимірювач обліку уточнюється в кожному документі “Звіт виробництва за зміну” на закладці “Послуги”. Таким чином, облік послуг, що відносяться до різних номенклатурних груп, може вестися в різних вимірниках. По послугах одного документа “Звіт виробництва за зміну” управлінський і бухгалтерський облік ведуться в одному і тому ж вимірнику. При розрахунку фактичної собівартості при закритті місяця витрати основного і допоміжного виробництва розподіляються між видами послуг пропорційно їх планової собівартості або кількості, залежно від вимірювача, в якому послуги враховувалися протягом місяця. Розподіл витрат основного і допоміжного виробництва: послуги, що надаються стороннім організаціям Протягом місяця облік послуг може здійснюватися:

 • “По планові собівартості випуску”. Надання послуг відображається документами “Акт про надання виробничих послуг”, послуги протягом місяця враховуються за плановою собівартістю;
 • “По виручці”. Надання послуг відображається документами “Реалізація товарів і послуг”, послуги протягом місяця враховуються за ціною реалізації;
 • “По планові собівартості і виручці”. Різні види послуг відображаються різними документами. Послуги, які відображені документом “Акт про надання виробничих послуг”, протягом місяця враховуються за плановою собівартістю. Послуги, відображені документом “Реалізація товарів і послуг”, протягом місяця враховуються за ціною реалізації. Послуги, що обліковуються за планової собівартості і по виручці, рекомендується відносити до різних номенклатурних груп.

Спосіб обліку послуг, що надаються стороннім організаціям, вказується:

 • в обліковій політиці управлінського обліку;
 • в облікових політиках бухгалтерського обліку – для кожної організації.

При розрахунку фактичної собівартості при закритті місяця витрати основного і допоміжного виробництва розподіляються між видами послуг пропорційно їх планової собівартості або ціні реалізації, залежно від вимірювача, в якому послуги враховувалися протягом місяця. Розподіл загальновиробничих витрат Додано нові бази розподілу загальновиробничих витрат. Бази розподілу вказуються в регістрах відомостей “Методи розподілу непрямих витрат” та “Методи розподілу непрямих витрат організацій”. Додані бази:

 • прямі витрати. В якості бази розподілу використовується сума прямих виробничих витрат за всіма статтями витрат з характером “Виробничі”;
 • окремі статті прямих витрат. В якості бази розподілу використовується сума виробничих витрат за статтями, які обрані користувачем.

Вибрані статті витрат вносяться в довідник “Список статей витрат, включених до бази розподілу непрямих витрат”. Список статей витрат є елементом довідника. Таким чином, в довідник може бути внесено кілька списків статей витрат, які можуть використовуватися для розподілу загальновиробничих витрат різних статей або підрозділів. У регістрах відомостей “Методи розподілу непрямих витрат” та “Методи розподілу непрямих витрат організацій”, при виборі бази розподілу “Окремі статті прямих витрат” потрібно вказати елемент довідника “Список статей витрат, включених до бази розподілу непрямих витрат”. Зустрічний випуск продукції і послуг В регістр відомостей “Зустрічний випуск продукції і послуг” додано вимір “Організація”. Стало можливим налаштовувати різний порядок розрахунку собівартості продукції і послуг зустрічного випуску для різних організацій підприємства. Для використовуваних записів регістра проставляється прапорець “Враховується”. Для тимчасово невикористовуваних записів прапорець знімається. Для повторного використання запису досить знову заповнити прапорець “Враховується”. Виробничі звіти Звіти “Незавершене виробництво”, “Витрати”, “Брак у виробництві” переведені на універсальний звіт. Протягом місяця, коли ще не розподілені непрямі витрати і не визначена фактична собівартість, рекомендується при налаштуванні вибирати тільки показники групи “Прихід”. Після закриття місяця доцільно при налаштуванні вибирати всі показники звіту. У звіт “Незавершене виробництво” додані угруповання “Стаття витрат” і “Витрачені матеріали”. При налаштуванні звіту слід враховувати , що в розрізі статей витрат і матеріалів враховується тільки списання витрат в незавершене виробництво. Відповідно, угруповання “Стаття витрат” і “Витрачені матеріали” доцільно використовувати лише для перегляду показників групи “Прихід”. В звіт “Незавершене виробництво” доданий показник “Прихід. Кількість матеріалів”. Статті витрат за замовчуванням В налаштуваннях параметрів обліку на закладці “Виробництво і витрати” може бути визначена стаття витрат за замовчуванням для обліку комісійної винагороди. Ця стаття витрат буде автоматично підставлятися в документи “Звіт комісіонера про продажі” на закладку “Облік витрат (упр )”. В налаштуваннях параметрів обліку на закладці “Виробництво і витрати” може бути визначена стаття витрат за замовчуванням для обліку витрат по купівлі – продажу валюти. Ця стаття витрат буде автоматично підставлятися в документи “Купівля – продаж валюти” на закладку “Витрати по упр. обліку”. Управління нематеріальними активами Облік нематеріальних активів за місцезнаходженням в розрізі підрозділів і МВО Реалізовано облік НМА в розрізі матеріально – відповідальних осіб і підрозділів. При прийнятті до обліку НМА необхідно заповнити реквізити МВО і підрозділ для управлінського та бухгалтерського обліку. Документ “Переміщення НМА” Це документ, призначений для переміщення нематеріальних активів між підрозділами та матеріально- відповідальними особами в управлінському та бухгалтерському обліках. Документ “Інвентаризація НМА” Доданий документ, призначений для виявлення фактичної наявності нематеріальних активів і перевірці відповідності даних обліку за кількістю нематеріальних активів фактичній наявності таких об’єктів. Документ “Модернізація НМА” Доданий документ “Модернізація НМА” для відображення в обліку модернізації (реконструкції) нематеріальних активів. Документом витрати на об’єкті будівництва списуються на модернізуємі об’єкти НМА. У бухгалтерському обліку витрати на об’єктах будівництва накопичуються на рахунку 1542 “Виготовлення нематеріальних активів”. Документ “Рахунок на оплату постачальникові” Реалізована можливість оформлення документа “Рахунок на оплату постачальникові” на придбання нематеріальних активів, а також введення документа “Надходження НМА” на підставі нього. Документ “Прийняття до обліку НМА” В документ “Прийняття до обліку НМА” додали новий вид операції “Об’єкти будівництва” – для прийняття до обліку НМА, вартість якого формується з витрат, віднесених на об’єкт будівництва. В бухгалтерському обліку витрати на об’єктах будівництва накопичуються на рахунку 1542 “Виготовлення нематеріальних активів”. Реалізовано введення документа “Прийняття до обліку НМА” на підставі “Надходження НМА”. Торгове обладнання Внесено зміни до обробки для роботи з торговим обладнанням. Змінилися обробки для фіскальних реєстраторів, які працюють з драйверами від АртСофт і ХелпКо. Інші нові можливості Обробка “Підбір номенклатури” В обробку “Підбір номенклатури” додана можливість перерахунку залишків в одиницю виміру ціни. В режимі підбору “По довіднику” додано опциональная можливість показу залишку товару в колонці списку. В режимі підбору “По довіднику” можна включити режим показу залишків і цін в окремому табличному полі. Режим включається кнопкою “Залишки і ціни товарів” у командній панелі списку. Покращена можливість підбору номенклатури в розрізі якості товарів. В конфігурації існують документи, які працюють тільки з якістю номенклатури “Новий” або документи які працюють з різною якістю залежно від виду операції та табличної частини, з якої відкрит підбір. Якщо підбір номенклатури відкритий з документа (табличній частини) у якому (ій) немає колонки “Якість” або вибір якості , відмінної від “Новий” заборонено з методичними міркувань, то розрахунок залишків і вибір номенклатури має здійснюватися тільки по товарах, які мають якість “Новий”. В формі обробки підбор, а також у додаткових формах з характеристиками обробки підбору, колонка “Якість” ховається. Залишки розраховуються тільки по товарах, які мають якість “Новий”. Якщо підбір номенклатури відкритий з документа, який працює з позиціями номенклатури, що мають різну якість, то залишки розраховуються з урахуванням якості номенклатури, з можливістю вибору товару з якістю, відмінним від нового, в документ. Види підбирань: “По залишкам і якості номенклатури” і “По залишкам, якості і цінами номенклатури” перейменовані в наступні види підборів: “За залишками номенклатури” і “За залишками і цінами номенклатури” відповідно. Додано функціонал по установці фільтру на відображення номенклатури з видом “Послуга” в обробці підбору. В конфігурації існують документи в табличні частини яких:

 • не можна підбирати послуги. У цьому випадку в обробці підбору номенклатури не відображаються номенклатурні позиції з виглядом “Послуга”.
 • можливий підбір тільки номенклатури з видом “Послуга”. У цьому випадку в обробці підбору номенклатури відображаються тільки номенклатурні позиції з виглядом “Послуга”.
 • можна підбирати і товар і послуги. У цьому випадку в обробці підбору номенклатури відображаються всі номенклатурні позиції відповідно до встановлених критеріїв відбору, фільтр по виду номенклатури не встановлюється.

Обробка “Обробка табличній частині документа” В обробку доданий прапорець “Переносити тільки відмічені позиції”. Якщо прапор встановлений, то в табличну частину документа переносяться тільки ті позиції, які відзначені в списку, інакше переносяться всі позиції. Установка значення реквізиту “Договір” в документах при зміні реквізитів “Організація” і “Контрагент”. При зміні значень реквізитів “Організація” і “Контрагент” в шапці документів виконується аналіз раніше обраного значення реквізиту “Договір”. Якщо раніше обраний договір не відповідає організації і контрагенту, зазначеним у документі, то він замінюється на договір з тією ж організацією і з тим же контрагентом, який буде задовольняти необхідним в даному документі умовам: по виду, способу ведення та валюті взаєморозрахунків. Вибір нового договору виконується за принципом:

 • Якщо основний договір контрагента задовольняє умовам, то він вибирається в якості нового значення, інакше триває вибір серед інших договорів контрагентів.
 • Якщо у даного контрагента є тільки один договір з даною організацією з необхідними умовами, то цей договір вибирається в якості нового значення реквізиту “Договір”.
 • Якщо у даного контрагента є кілька договорів з даною організацією, то реквізит “Договір” очищається і право вибору договору залишається за користувачем.

Універсальна форма друку При формуванні друкарських форм для об’єктів конфігурації сформований друкований документ тепер відкривається не у вигляді табличного документа, а в окремій формі, яка містить поле табличного документа. Безпосередньо з цієї форми можна відправити електронний лист, приклавши до нього сформовану друковану форму. Для цього призначена спеціальна кнопка в командній панелі форми. Якщо натиснути на цю кнопку, то відкривається форма налаштування отправляемой друкарської форми, в якій можна налаштувати:

 • як заповнювати текст листа;
 • формат, в якому друкарська форма буде поміщена у вкладення;
 • відкоригувати ім’я файла вкладення.

Первісна синхронізація об’єктів у 2- х інформаційних базах (необхідно якщо до початку використання обміну облік вівся хоча б в одній з 2-х інформаційних баз):

 • Дозвіл колізій із записом історії об’єктів..
 • Історія всіх сеансів обміну з фіксацією помилок.
 • Інформування адміністратора обмінів по електронній пошті про порушення і помилки в роботі механізму обмінів.
 • Спеціальний інструмент “Монітор обміну”, який дозволяє бачити різні параметри процесу обміну даними.

Обмін документами у форматі CommerceML Допрацьована схема обміну документами між постачальниками і покупцями у форматі CommerceML. Обмін документами передбачено, як за договорами купівлі-продажу, так і за договорами комісії. Передбачена наступна схема обміну документами:

 • Замовлення постачальникові – Замовлення покупця;
 • Рахунок на оплату покупцеві – Рахунок на оплату постачальникові;
 • Реалізація товарів і послуг – Надходження товарів і послуг;
 • Повернення товарів постачальнику – Повернення товарів від покупця;
 • Переоцінка товарів, відданих на комісію – Переоцінка товарів, прийнятих на комісію;
 • Звіт комісіонера про продажі товарів – Звіт комітенту про продажі товарів.

Документи можуть бути вивантажені в файл або надіслані електронною поштою. Передбачена можливість вивантаження, як одного конкретного документа так і вивантаження пакету документів, згрупованих по контрагентах. При завантаженні документів товари автоматично ідентифікуються, нові товари можна додавати автоматично. Детальна методика обміну даними опублікована на диску ІТС . Обмін даними з WEB- сайтом Обмін даними з WEB – сайтом призначений для публікації відомостей про товари та обміну замовленнями покупців. Обмін даними виконується згідно зі стандартом CommerceML 2. Обмін даними з WEB – сайтом викликається з пункту меню “Сервіс” – “Обмін даними з WEB – сайтом”. Можливості механізму обміну даними з WEB – сайтом:

 • вивантаження даних про номенклатуру;
 • вивантаження цін номенклатури, картинок, значень властивостей і категорій і пр.;
 • завантаження з сайту оформлених в інтернет – магазині замовлень покупців;
 • вивантаження змінених замовлень покупців на WEB – сайт;
 • вивантаження на WEB – сайт даних про стан відвантаження і оплати замовлення;
 • обмін тільки зміненими даними;
 • можливість налаштування роздільної вивантаження товарів та обміну замовленнями;;
 • можливість налаштування розкладу для обміну і виконання обміну даними в фоні від основної роботи користувача;
 • зберігання історії виконання обмінів з реєстрацією помилок.

Використання константи “Тема системи” В налаштуваннях параметрів обліку (“Сервіс” – “Установки” – “Установки параметрів обліку”) можна задати заголовок системи, який буде відображатися в заголовку головного вікна програми. Дана можливість буде корисна тим користувачам, які одночасно працюють з кількома інформаційними базами. Зазначений в налаштуваннях параметрів обліку заголовок буде відображатися при наступному вході в інформаційну базу. Критерії відбору “Документи за замовленням покупця”, “Документи на замовлення постачальнику”, “Пов’язані документи”. З конфігурації видалені критерії відбору “Документи за замовленням покупця”, “Документи на замовлення постачальнику”. Замість вилучених критеріїв відбору необхідно користуватися критерієм відбору “Зв’язані документи”. Даний критерій відбору може використовуватися для будь-яких видів документів (не тільки для замовлень) і володіє більш широкими інтерфейсними можливостями в порівнянні з існуючими раніше критеріями відбору по замовленнях. Групове створення штрихкодів товарів Додана можливість групового створення штрих-кодів товарів у регістрі відомостей “Штрих-коди”. По кнопці “Заповнити” в командній панелі у формі списку регістра відкривається спеціальна форма настройки групового створення штрих-кодів. У формі можна встановити відбір по номенклатурі, по складу, якщо потрібно формувати штрих-коди тільки для товарів наявних на складі, а також вказати необхідність формування штрихкодів з використанням характеристик, серій, якості та одиниць вимірювання номенклатури. Групове створення кодів вагових товарів Додана можливість групового створення кодів вагових товарів у регістрі відомостей “Коди вагового товару”. По кнопці “Заповнити” в командній панелі у формі списку регістра відкривається спеціальна форма настройки групового створення кодів. У формі можна встановити відбір по номенклатурі, по складу, якщо потрібно формувати коди тільки для товарів наявних на складі, а також вказати необхідність формування кодів з використанням характеристик, серій і якості номенклатури. Обробка “Швидке освоєння” Додана обробка “Швидке освоєння”, що дозволяє користувачам ознайомиться з основними прийомами роботи з “Управлінням торговим підприємством для України”. Обробка “Стартовий помічник” Додана обробка “Стартовий помічник”, що дозволяє користувачам заповнити всі необхідні налаштування і параметри обліку для початку роботи з “Управлінням торговим підприємством для України”. Дана обробка запускається автоматично при першому запуску нової інформаційної бази.