Компания Аксиома » Управління виробничим підприємством
(0432) 46-93-98, 69-11-01
м. Вінниця, вул. Келецька 99/109

Управління виробничим підприємством

“Управління виробничим підприємством 8″ є комплексним прикладним рішенням, що охоплює основні контури управління і обліку на виробничому підприємстві. Рішення дозволяє організувати комплексну інформаційну систему, відповідну корпоративним російським і міжнародним стандартам і забезпечує фінансово – господарську діяльність підприємства. Прикладне рішення створює єдиний інформаційний простір для відображення фінансово – господарської діяльності підприємства, охоплюючи основні бізнес-процеси. У той же час чітко розмежовується доступ до збережених даних, а також можливості тих або інших дій залежно від статусу працівників. На підприємствах холдингової структури загальна інформаційна база може охоплювати всі організації, що входять до холдингу. Це значно знижує трудомісткість ведення обліку за рахунок повторного використання різними організаціями загальних масивів інформації. При цьому по всіх організаціях ведеться наскрізний управлінський і регламентований (бухгалтерський і податковий) облік, але регламентована звітність формується роздільно по організаціях. Факт здійснення господарської операції реєструється один раз і отримує відображення в управлінському і регламентованому обліку. Необхідність повторного введення інформації виключена. Засобом реєстрації господарської операції є документ, при цьому для прискорення роботи широко використовуються механізми підстановки даних “За замовчуванням”, введення нових документів на підставі раніше введених. У прикладному рішенні прийнято наступне співвідношення даних різних обліків:

 • незалежність даних управлінського, бухгалтерського та податкового обліку;
 • порівнянність даних управлінського, бухгалтерського та податкового обліку;
 • збіг сумових і кількісних оцінок активів і зобов’язань за даними управлінського, бухгалтерського та податкового обліку, за відсутності об’єктивних причин їх розбіжності.

Дані, що вводяться користувачами, оперативно контролюються прикладним рішенням. Так, при реєстрації виплати наявних коштів система перевірить доступність грошових коштів з урахуванням наявних заявок на їх витрачання. А при реєстрації відвантаження продукції система перевірить стан взаєморозрахунків з одержувачем вантажу. Прикладне рішення поставляється з комплектом інтерфейсів, що забезпечує кожному користувачеві першочерговий доступ до потрібних саме йому даних і механізмів прикладного рішення. Регламентований (бухгалтерський і податковий) облік по організаціям ведеться в національній валюті, тоді як для управлінського обліку по підприємству в цілому може бути обрана будь-яка валюта. У різних організаціях єдиної інформаційної бази можуть використовуватися різні системи оподаткування: в одних організаціях – загальна система оподаткування, в інших – спрощена; можуть використовуватися різні установки політики податкового та бухгалтерського обліку. Крім того, до окремих видів діяльності організації може бути застосована система оподаткування у вигляді єдиного податку на вмененний дохід. На додаток до управлінського і регламентованого обліків можна вести облік за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). З метою зниження трудомісткості облік по МСФО ведеться неоперативно, з використанням трансляції (перерахунку) даних інших видів обліку При розробці рішення «Управління виробничим підприємством 8» враховувалися як сучасні міжнародні методики управління підприємством (MRP II , CRM , SCM , ERP , ERP II та інші). У проектуванні і розробці конфігурації брали участь фахівці компаній « ІТРП » (управління виробництвом) і «Рарус » ( облік за МСФЗ). По методологічним питанням реалізації управлінського, фінансового обліку та формування звітності за МСФЗ консультаційну підтримку здійснює всесвітньо відома аудиторсько – консалтингова компанія PricewaterhouseCoopers. Рішення «Управління виробничим підприємством» розроблено на сучасній технологічній платформі «1С:Підприємство 8». У комплект поставки програмного продукту, крім платформи, входить конфігурація «Управління виробничим підприємством». Забезпечена висока надійність і продуктивність прикладного рішення, масштабованість, побудова територіально розподілених систем, інтеграція з іншими інформаційними системами. Внутрішній пристрій прикладного рішення повністю відкрито для вивчення і налаштування під специфічні потреби підприємства. Фірма допрацьовує і розвиває конфігурацію «Управління виробничим підприємством» з метою відображення змін законодавства та розширення функціональності. Забезпечено оперативне оновлення встановлених прикладних рішень. «Управління виробничим підприємством» – це флагманське прикладне рішення з найбільш широким спектром функціональності. Загальна концепція рішення пояснюється схемою. Всі механізми автоматизації прикладного рішення можна умовно розділити на два великі класи:

 • механізми для підтримки операційної діяльності підприємства;
 • механізми для ведення неоперативного обліку.

Ділянки, що належать до операційної діяльності, можна виділити в кожному виді обліку (за винятком обліку по МСФО). Крім того, прикладне рішення розділяється на окремі підсистеми, відповідальні за вирішення груп схожих завдань: підсистема управління грошовими коштами, підсистема управління персоналом, підсистема бухгалтерського обліку та ін. Подібне розділення являє собою деяку умовність, яка полегшує освоєння прикладного рішення. У поточній роботі користувачів межі між підсистемами практично не відчуваються. Остання редакція конфігурації «Управління виробничим підприємством», якій присвоєно номер 1.3, наглядно демонструє переваги нової версії 8.2 платформи «1С:Підприємство 8». Конфігурація може використовуватися в режимі звичайного застосування, звичному для користувачів колишніх редакцій. “Управління виробничим підприємством ” може використовуватися в ряді підрозділів і служб виробничих підприємств, включаючи:

 • дирекцію (генеральний директор, фінансовий директор, комерційний директор, директор з виробництва, головний інженер, директор з кадрів, директор з IT, директор з розвитку);
 • планово – економічний відділ;
 • виробничі цехи;
 • виробничо – диспетчерський відділ;
 • відділ головного конструктора;
 • відділ головного технолога;;
 • відділ головного механіка;
 • відділ збуту;
 • відділ матеріально -технічного забезпечення (постачання);
 • відділ маркетингу;
 • склади матеріалів і готової продукції;
 • бухгалтерію;
 • відділ кадрів;
 • відділ організації праці та зайнятості;
 • IT- службу;
 • адміністративно – господарський відділ;
 • відділ капітального будівництва;
 • інформаційно -аналітичний відділ;
 • відділ стратегічного розвитку.

Очікується, що найбільший ефект впровадження прикладного рішення даcть на підприємствах з чисельністю персоналу від декількох десятків до декількох тисяч чоловік, що мають десятки і сотні автоматизованих робочих місць, а також у холдингових і мережевих структурах. “Управління виробничим підприємством” надає:

 • керівництву підприємства й керівникам, відповідальним за розвиток бізнесу – широкі можливості аналізу, планування і гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоспроможності;
 • керівникам підрозділів, менеджерам і співробітникам, що безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницької і іншою діяльністю по забезпеченню процесу виробництва – інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи по своїх напрямках;
 • працівникам облікових служб підприємства  — засоби для автоматизованого ведення обліку в повній відповідності з вимогами законодавства і корпоративними стандартами підприємства.