Компания Аксиома » Управління молокозаводом
(0432) 46-93-98, 69-11-01
м. Вінниця, вул. Келецька 99/109

Управління молокозаводом

Продукт «Управління молокозаводом для України» – це окремий модуль на базі «1С:Підприємство 8», який легко вбудовується в конфігурації «Бухгалтерія для України» та «Управління виробничим підприємством». Рішення охоплює основні контури управління і обліку, яке дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємства. В системі реалізовані:

  • гнучкий механізм розрахунку закупівельних цін, в якості параметрів якого використовуються: значення якісних показників (жирність, білок), сорти, населені пункти. При цьому, можливо розкласти ціну на кілька складових: базова частина і надбавки. Система звітності дозволяє аналізувати динаміку зміни ціни, приймати управлінські рішення щодо цін;
  • облік грошей, виданих під звіт на закупівлю молока в розрізі закупівельних відомостей по кожному заготівельникові і здавачеві молока, подальший зв’язок з розрахунком ПДФО;
  • облік надходження сировини, зв’язок з електронними вагами, лічильниками сировини;
  • облік якісних показників лабораторії, автоматичний зв’язок з аналізаторами якості молока, звітність для зіставлення якості по закупівельні відомості і якості лабораторії підприємства;
  • при учете поступления сырья возможно использование нескольких единиц измерения. Это физический вес сырья, зачетный вес, алгоритм расчета которого определяется пользователем.
  • автоматизація обліку якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції дозволяє сформувати не тільки кількісний але і якісний баланс;
  • глибока аналітична звітність.