Компания Аксиома » Управління зерновим бізнесом
(0432) 46-93-98, 69-11-01
м. Вінниця, вул. Келецька 99/109

Управління зерновим бізнесом

Продукт, призначений для автоматизації кількісно-якісного та управлінського обліку на елеваторах, комбікормових заводах, комбінатах хлібопродуктів, маслоекстракційних заводах, а також на портових терміналах. Дозволяє створити цілісний інформаційний простір для контролю і управління всіма бізнес-процесами підприємства.

Вибираючи дану систему, Ви отримуєте готове комплексне рішення для управління підприємствами різних напрямів:

Лінійний елеватор Комбикормове виробництво Борошномельне виробництво
Олійноекстракційний завод Портовий термінал

Впровадження продукту забезпечує:

 • готове рішення, яке повністю відповідає вимогам нормативних документів;
 • простий інтерфейс та розмежування прав доступу дозволяють використовувати систему за межами бухгалтерії на кожній ділянці виникнення облікових даних;
 • підключення вагового обладнання, систем відео спостереження, систем управління технологічними процесами – все це знижує вплив людського фактора;;
 • використання мобільних терміналів забезпечує оперативний облік на ділянках, де неможливо встановити комп’ютер;
 • система безоператорного зважування та ідентифікація за допомогою магнітних карток значно прискорюють процеси на підприємстві, знижують вплив людського фактора на достовірність даних;
 • монітор керівника дозволяє отримувати аналітичну звітність в режимі реального часу навіть за межами підприємства з використанням ноутбука, планшета, мобільного телефону.

Схема базового функціоналу

Лінійний елеватор

Маркетинговий відділ

 • Реєстрація договорів з надходження (купівля, зберігання, давальницька переробка) і відвантаження сировини та готової продукції.
 • Друк договору безпосередньо з програми.
 • Оперативний контроль виконання умов договору.

Автомобільна та залізнична вагова

 • реєстрація автомобільного та залізничного транспорту з зерном, прибулого на елеватор для розвантаження;
 • оперативне управління чергою;
 • урахування ваги прийнятого зерна;
 • друку направлення на розвантаження;
 • друку результатів зважування на товарно -транспортній накладній;
 • формування та друку акту розбіжності у вазі;
 • формування журналів реєстрації зважування вантажів на автомобільних і залізничних вагах.

Зернова лабораторія

 • ведення довідника культур;
 • облік показників якості зерна;
 • формування плану розміщення зерна (силосна дошка);
 • облік показників якості що надходить на елеватор зерна;
 • визначення вологості зерна;
 • ведення журналу реєстрації вологості;
 • облік попередніх показників якості зерна, що надходить;
 • визначення класу (групи) зерна;
 • вибор силосу елеватора для розвантаження зерна;
 • друк напрямку на розвантаження;
 • ведення журналу візування автомобілів;
 • формування середньодобових зразків зерна;
 • ведення журналу реєстрації середньодобових зразків;
 • ведення журналу реєстрації лабораторних аналізів з прийому зерна на елеватор;
 • облік показників якості зерна та зернових відходів, що відвантажуються з елеватора;
 • друк журналу реєстрації лабораторних аналізів по витраті;
 • облік показників якості при підробці зерна;
 • формування акту підробітку зерна;
 • облік показників якості при освіженні зерна;
 • облік показників якості при сушінні зерна;
 • формування акту сушіння зерна;
 • облік показників якості при активному вентилюванні зерна;
 • формування журналу реєстрації лабораторних аналізів;
 • формування зведення про наявність зерна на елеваторі;
 • ведення кількісно – якісного обліку зерна на елеваторі.

Кількісно – якісний облік

 • ведення довідника клієнтів;
 • роботи з партіями;
 • ведення журналу надходження зерна;
 • формування реєстру накладних на прийняте зерно;
 • формування переліку реєстрів товарно – транспортних накладних на відправку зерна, насіння олійних культур і трав;
 • ведення журналу накладних по приходу;
 • формування акту підробітку та сушіння зерна на прийняте або відвантажене зерно;
 • формування додатків до акту на очищення і сушіння зерна;
 • формування відомості схил до акту на очищення і сушіння зерна;
 • оформлення складських квитанцій на зерно;
 • ведення журналу складських квитанцій;
 • ведення журналу інвентаризації;
 • ведення журналу витрати зерна;
 • ведення журналу накладних по витраті зерна;
 • формування відомості залізничних (водних) накладних на відвантаження хлібопродуктів;
 • ведення журналу переоформлення зерна;
 • ведення журналу списання відходів;
 • ведення журналу списання усушки та убутку зерна;
 • формування зведення надходження зерна по регіонах;
 • розрахунку вартості послуг;
 • формування Акту зачистки;
 • формування Акту – розрахунку;
 • формування наказів на відвантаження зерна;
 • ведення журналу реєстрації наказів на відвантаження;
 • формування звіту про наявність та надходження зернових культур.

Служба безпеки

 • Візування в системі операцій з ввезення і вивезення сировини і готової продукції;
 • Формування необхідної звітності;
 • Система відстеження підозрілих подій (більше 20 критеріїв контролю, що дозволяють службі безпеки припиняти зловживання з боку клієнтів і співробітників).

Комбікормове виробництво

Формування рецептури для виробництва комбікормів

 • Автоматичне завантаження рецептур, розроблених за допомогою спеціалізованих програмних продуктів;
 • Попередній розрахунок економічної доцільності виробництва комбікорму;
 • Формування розпорядження на виробництво;
 • Планування потреби сировини на підставі розпорядження на виробництво.

Виробництво комбікорму, операцій з фасування, гранулюванню

 • планування виробництва і завантаження виробничих потужностей;
 • облік операцій з передачі сировини зі складу в цех на підставі розпорядження на виробництво;
 • облік випуску комбікорму за попередньо розробленої рецептури;
 • розрахунок кількості сировини для списання;
 • взаємодія з системою управління технологічними процесами;
 • облік фасування, гранулювання комбікорму;
 • формування звітності по списанню сировини, виходу готової продукції;
 • облік випущеної продукції в розрізі дат виробництва і якісних показників;
 • автоматичне формування сертифікатів якості на готову продукцію;
 • розрахунок собівартості, план – факторний аналіз собівартості готової продукції.

Облік відвантаження

 • Формування наказів на відвантаження;
 • Автоматичний контроль залишку за наказом на відвантаження , картці клієнта (давальницька переробка) , залишку продукції на складі.

Борошномельне виробництво

 • Попередній розрахунок помольної партії згідно заданих параметрів;
 • Автоматичний підбір силосів для складання помольної партії по силосні дошці;
 • Формування розпоряджень на виробництво на підставі попереднього розрахунку;
 • Облік фактичного переміщення зерна на млин;
 • Облік рапортів з випуску готової продукції;
 • Синхронізація з системою управління технологічними процесами для оперативного управління виробництвом, виведення ключових показників на монітор керівника;
 • Автоматичне формування сертифікатів якості випущеної продукції;
 • Формування фактичної форми 117 за необхідний період;
 • Облік операцій з фасування борошна;
 • Формування наказів на відвантаження;
 • Автоматичний контроль залишку за наказом на відвантаження , картці клієнта (давальницька переробка), залишку продукції на складі.