Компания Аксиома » BAS ERP
(0432) 46-93-98, 69-11-01
м. Вінниця, вул. Келецька 99/109

BAS ERP

 

 

   Реалізовані наступні функції:

■ Постановка цілей — визначення власне цілей і критеріїв, за якими можна оцінити їх досягнення;

■ Планування — представлення цілей підприємства в прогнозах і планах: ○ уточнення показників, умов, вимог і обмежень для планування; ○ балансування системи планів;

■ Оперативний облік: ○ рішення задач управління і взаємодії із зовнішнім оточенням; ○ казначейство; ○ автоматизація продажів, купівель, складської діяльності; ○ управління забезпеченням потреб; ○ керування виробництвом; ○ відображення фактів господарської діяльності;

■ Моніторинг фінансово-господарської діяльності;

■ Аналіз – дослідження відхилень фактичних результатів діяльності від запланованих або типових значень;

■ Кадровий облік і розрахунок зарплати – управління персоналом та його мотивація;

■ Регламентований облік — формування звітності для зовнішніх користувачів;

■ Міжнародний фінансовий облік — складання звітності за міжнародними стандартами. Використання інструментів прикладного рішення дозволяє забезпечити злагоджену роботу підрозділів як усередині організації, так і з зовнішнім оточенням (клієнти, постачальники, конкуренти).

BAS ERP